kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dirimart’ta yeni sergi: “Bir Gökyüzü ki Gümüş”

14 Ocak 2020

Dirimart, 15 Ocak – 16 Şubat 2020 tarihleri arasında Ebru Uygun’un son yapıtlarından oluşan Bir Gökyüzü ki Gümüş başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, başlığını E.E.Cummings’in ilkbahar yağmurunun hissettirdiği güzelliğin tam da güzelliğin gücünün bir kanıtı olduğunu lirik bir anlatımla, dolaysız ifade eden şiirinden alıyor.

Bir Gökyüzü ki Gümüş şiiri ile Uygun’un yapıtları, doğa, yaşam döngüsü ve zamana yaptıkları göndermelerle ilişkilenir. Tempo, vurgu ve anlam, Uygun’da resimlerinin tekrara dayalı doğasının; Cummings’de ise kelimelerin konumlanışlarının ve noktalama işaretlerinin şiire dahil edilip edilmeyişlerinin hükmü altındadır.

Ebru Uygun yirmi yılı aşkın bir süredir malzemenin ve formların eklemlenmesi üzerine araştırmalar yapar. Performans ve resim arasında kesintisiz, hassas diyaloglar kuran Uygun, boyayı ve tuvali kullanış şekliyle bu diyaloğun gücüne vurgu yapar. Sanatçının son dönem çalışmalarının bir sonucu olan, boya ile tuvalin birbirinden koparılma olanaklarını araştırdığı ve boyanın heykelsi bir duruş yakaladığı bir yapıtı da ilk kez sergileniyor.