kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dirimart’ta yeni sergi: ‘Israr’

10 Mart 2022

Dirimart, 24 Şubat – 27 Mart 2022 tarihleri arasında Ayşe Erkmen‘in ‘Israr’ başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Dirimart’taki ilk kişisel sergisi Kıpraşım Ripple’da (2017) Erkmen, galeri mekânının beyaz küp olmasını sağlayan sonradan eklenmiş duvarlarına ve mekânın kirişli tavanlarına odaklanmıştı. İki sabit duvarın üzerindeki alçıpanlar, farklı boylarda dikdörtgen alanlara bölünüp sökülmüş ve tepedeki kirişlere asılmıştı. Israr sergisinde bir önceki sergide tavandan asılan alçıpan paneller, bu sefer altmış dört farklı renge büründürülüp duvarlara asılıyor. Böylelikle alçıpanlar beş yıl önce terk ettikleri mekâna geri dönüyorlar. Ayşe Erkmen’in Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan not the size it is ve Scrolling eserleri de Israr yerleştirmesine eşlik edecek.

Düşünürlerin kavramları eğip bükmelerine, onlara yeni konturlar kazandırarak yeni görme biçimleri icat etmelerine benzer şekilde Ayşe Erkmen de mekânı ve onun unsurlarını eğip bükmeyi, yerleşik olanın potansiyellerini araştırmayı ısrarla sürdürüyor. 2017’de Dirimart’ta gerçekleştirdiği ilk kişisel sergisi Kıpraşım Ripple’da sergileme mekânının beyaz alçıpan duvarlarını çeşitli boyutlarda kesip çıkartmış, bu uzunlu kısalı parçaları galerinin bellek tabletleri olarak tavandaki kirişlerden aşağı sarkıtmıştı. Alçıpanlar sökülüp alınınca ilk defa ortaya çıkan delik deşik ahşap panelleri de bu sergi-yerleştirmenin asli unsurları olarak işine dâhil etmişti.

Ayşe Erkmen şantiye olarak bıraktığı galeri mekânına beş yıl sonra Israr başlıklı sergiyle geri dönüyor. Beş yıl önce kesip çıkardığı alçıpan panelleri bir duvar boyası kataloğundan seçtiği altmış dört renge boyayarak monokrom tablolara dönüştürüyor bu defa. İnşaat malzemesi, heykel, tablo… ya da her şey her şeydedir. Ayşe Erkmen malzemeyi, malzemenin işlevini, o malzemeyle yüzleşen bizlerin algı düzlemini kıpraşıma tabi tutmakta dün olduğu gibi bugün de ısrar ediyor: I insist!