kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Disiplinlerarası sanat ve araştırmaya odaklanan yeni bir platform: “Project Encountered”

26 Mayıs 2021

Gizem Candan, Yağmur Doğan ve Zeynep Sümerval tarafından kurulan, disiplinlerarası sanat ve araştırmayı, ortak mekân ve projelerde buluşturan, İstanbul ve Toronto merkezli, bağımsız bir platform olan Project Encountered, çevrimiçi yayınlarına başlıyor.

Varlığını uluslararası tabanda ve sahada sürdürerek başlatmayı hedefleyen oluşum, toplumsal ve bilimsel projelerle geniş bir kitleye seslenmeyi arzuluyor. Sanat piyasasının içerisinde bulunduğu tekelleşme ve bireyselleşme yapısına alternatif olarak, özgür ve samimi bir üretim ortamını savunuyor.

Branş, teknik ve konu sınırlamadan, farklı disiplinlerde üreten bireyleri bir araya getirerek, geniş bir kitleye seslenmeyi düşünüyor. Dijital ve fiziksel olarak birçok kanalda varlığını sürdürürken, oluşturduğu içeriklerle farklı bakış açıları sunarak, çağdaş sanat piyasasında farklı diyalektikler ve perspektifler üzerinden, ulaşılabilirlik ve görünürlük yaratan bir platform olmayı hedefliyor. Encountered, kolektif çalışma ruhunu benimsemiş, beraber üretmekten ve tartışmaktan zevk alacak herkese alan açıyor.

Project Encountered; hedefleri doğrultusunda konuşma ve yazı dizileri, çevrimiçi oturumlar, proje bazlı fiziksel sergiler ve atölye programları sunmaya hazırlanıyor.  Oluşum, ilk projesini ekolojik bir yıkım olan Madra Barajı çevresindeki madencilik problemi üzerinden kurguluyor. Doğal su kaynakları başta olmak üzere doğanın değerinin anlaşılmasını ve korunması gerektiğini sanatsal bir bakış açısı ile anlatmayı, doğa ile madeni karşı karşıya getiren ve hepimizi ilgilendiren ekolojik bir yıkımı ele alıp, buna bir ses getirmeyi hedefliyor. Encountered; uzmanlar, ekolojik örgütler ve olayların gelişimine birinci dereceden tanıklık etmiş yerel halk ile işbirliği içinde olmayı, konuşma ve tartışma dizilerini belgeleme yoluyla devam eden yıkımı arşivleyerek gelecek nesillere bırakmayı amaçlıyor. Projenin sonunda, toplanan verilerin sanatsal pratik ile birleştirilerek fiziksel bir sergi oluşturulması plânlanıyor. Yarattıkları üretim ve araştırma ortamı ile geleceğe yönelik bir arşiv oluşturabilmek üzere Madra Barajı ve çevresine odaklanıyor.