kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Doğa için Alan’dan açık çağrı

21 Ekim 2020

Doğa için Alan, düzenleyeceği ilk sanal sergi için farklı disiplinlerden yaratıcı sanat çalışmaları için açık çağrı yapıyor. Bu çağrı, sanatçıların, yeni bir sanat ve sanatçı ağı oluştururken, birbirleriyle ve sanatseverlerle bir araya gelmesi, etkileşmesi ve fikir alışverişinde bulunmaları için önemli bir olanak sunmayı hedefliyor. Başvurular için son tarih 20 Aralık 2020, 22.00.

Kabul edilen katılımcılara teknik destek ve sosyal medyada tanıtım desteği verilecek. Bunun yanı sıra katılımcılar proje kapsamında düzenlenen atölyelerden faydalanabilecek.

Kapsayıcı bir platform olan Doğa için Alan, insan ve hayvan haklarına saygı duymak şartıyla başvuran sanat çalışmalarından bir seçkiyi platformun internet sitesinde süre belirtmeksizin bir sonraki bölümde açıklandığı şekilde paylaşacak. Projenin ikinci aşamasında ise, uygun şartlar oluştuğunda fiziksel bir sergi düzenlenmesi ve uygun eserlerin sergilenmesi hedefleniyor.

Açık çağrıya, ana teması insan ve doğa arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi esas alan, çağdaş sanat formlarından istifade eden yerli ve uluslararası katılımcılar başvurabilir. Teknik olarak sanal ortamda sergilenmeye uygun olduğu sürece çalışmaların biçimi konusunda hiçbir sınırlama olmamaktadır. Resim, heykel, enstalasyon, el sanatları, müzik, dans, performans sanatı, tiyatro, video/film, fotoğraf, şiir, arazi sanatı, dijital yaratım, disiplinlerarası veya sınıflandırılamayan tüm yaratımlarla başvurulabilir. Katılımcılar istedikleri kadar eser ile başvurabilir. Açık çağrıya başvururken görsel, video, ses, metin gibi dosyaların gönderilmesi gerekmektedir.

Doğa için Alan çeşitliliğe büyük önem vermektedir. Bu bağlamda yaş, ırk, cinsiyet, milliyet, yetenek ayrımı gözetmeksizin, kendini engelli ya da farklı olarak tanımlayan herkese açıktır. Doğayla ilgili özgün bir bakış açısı olması ve bunu bir yaratımla paylaşmaya gönüllülük yeterlidir.