kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Dramaqueer, İstanbul Sanat Derneği’nde yeni sergi: “HIV Hikâyeleri: Yaşayan Politikalar”

19 Mart 2020

Dramaqueer, İstanbul Sanat Derneği, 14 Mart – 10 Nisan 2020 tarihleri arasında Tarlabaşı’nda bulunan mekânında HIV Hikâyeleri: Yaşayan Politikalar başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergi, çeşitli ülke, topluluk ve bölgelerin bakış açılarından farklı yaşam politikalarını araştırıyor ve hayatların politikayla, politikaların hayatlarla nasıl şekillendiğine Polonya, İngiltere, Türkiye, Almanya ve Avrupa düzeyinde inceliyor. Berlin ve Varşova’nın ardından bu araştırma sergisin bir dizi konuşma, tur ve performans eşlik edecek.

Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa’yı HIV salgının en hızlı yayılan bölgesi olarak tanımlamıştı. Virüsün etkisi ve yayılımı bölge genelinde farklı ve düzensiz bir şekilde ortaya çıkarken, sivil toplumda, din kurumlarında, devlet ve yönetim organlarında farklı tepkiler uyandırdı. Çok sayıda hayat ve politika, HIV / AIDS ile mücadelenin tek ve tutarlı hikaye olarak ele alınamayacağını göstermektedir. Bunun yerine, her biri politik, yasal ve sosyal bağlamda birbirinden ayrı şekillerde ortaya çıkan ve birçok farklılık ve eş-zamansızlık ile birlikte süregelen bir mücadele olarak sunulabilmektedir. Birlikte ele alındığında, HIVhikayeleri sergisi, Avrupa genelinde HIV/AIDS aktivizminin karmaşık, yaratıcı ve zaman zaman çelişkili dinamiklerine bir bakış atmamızı sağlamaktadır. Avrupa’yı tarihsel olarak değişken, tartışmalı ve dinamik bir coğrafi, sosyal ve politik varlık olarak ortaya koymaktadır.

Sergi, üç yıllık uluslararası bir araştırma projesi boyunca bir araya gelen nesnelerden oluşuyor. Avrupa HIV/AIDS Politikalarının Çözülmesi: Aktivizm, Vatandaşlık ve Sağlık (EUROPACH) geçmiş anlatılarının salgının gelişimini nasıl etkilemeye devam ettiğini araştırıyor. Krakov, Londra, Berlin ve Basel’li araştırmacılar, çok sayıda topluluk ortağı kuruluşla işbirliği içinde eserler, arşiv belgeleri ve sanat eserleri topladılar; aktivistler, savunucular, politikacılar, bürokratlar ve tıp pratisyenleri ile sözlü tarih görüşmeleri yaptılar. Sergideki bu yaşayan materyaller, Avrupa bölgesindeki HIV/ AIDS ile mücadelede yer alan çoklu yaşam hikayelerinin sadece bir kısmı, burada sunulan alıntılar ve daha fazlası, araştırma projesi kapsamında oluşturulan Avrupa HIV/ AIDS Arşivinin (EHAA) bir parçasını oluşturuyor.

EUROPACH araştırmasının çıktılarının sunulduğu ‘HIVhikayeleri: Yaşayan Politikalar’ sergisi Eylül 2019’da Berlin’de Schwules Museum’da açıldı. Şubat 2020 boyunca Varşova’da, Warsaw Biennale’de gösterildi. Sergi 14 Mart 2020’da queer sanat ve aktivizm kolektifi Dramaqueer’in İstanbul Tarlabaşı’nda bulunan mekanında açılacak ve 12 Nisan’a kadar görülebilecek. Serginin İstanbul ayağı için Leman Sevda Darıcıoğlu, Türkiye’nin ilk AIDS vakası olarak bilinen Murteza Elgin’den ilhamla ‘Orada/Orada Değil’ başlıklı bir performans işi gerçekleştirecek. Bu performansın yanı sıra, sergi boyunca tarihleri daha sonra duyurulacak olan bir dizi tur ve konuşma düzenlenecek. Sergi daha sonra Londra ve Viyana’ da gösterilecek olan bu sergiyi oluşturmak için kullanılan araştırmanın fonu, Avrupa Araştırma Alanı – Sosyal Bilimler tarafından “Geçmişin Kullanımı” başlığı altındaki 3. Ortak Araştırma Programı’nın bir parçası olarak cömertçe sağlandı.