kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ebru Uygun Barcelona’da

14 Aralık 2017

Tuval bezi ve boyadan alışılmadık boyutlar yaratan Ebru Uygun’un Cloud in a Raindrop sergisi 14 Aralık’ta Barcelona, Galeria Senda’da açılıyor.

Uygun, sergi için son dönem monokrom işlerinden bir seçkiyi seyirci ile buluşturuyor. Doğrudan malzemenin resmini yapan Ebru Uygun, tuval bezini ve boyayı belli bir düzen ve düzensizlik içinde sergiliyor. Çoğu zaman kontrol edilemeyen topografik dizilimler ortaya çıkarıyor. İlk bakışta gerilimini belli etmeyen, ritmik, akışkan düzlemler. Kesmek yerine yırtmaktan, alet edevat kullanmak yerine ellerle yapılan sınırlı bir alanda, sonsuz bir zemin üzerinde, rastlantının dalga boyunda ilerliyor. Aynı’nın, benzeş olanın yan yana gelmesi ile kendine ait bir fark ve tekrar kataloğu oluşuyor. Her şey plastik boyutta cereyan ediyor; ağıt yok, destan yok, anlatı yok, sadece bir dizin, bir silsile.