kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Eldem Sanat Alanı | Dalyancı Konağı’nda yeni proje: “Su-suz Yaz”

22 Mart 2022

Eldem Sanat Alanı | Dalyancı Konağı, 13 Mart – 31 Temmuz 2022 tarihleri arasında CultureCIVIC: Kültür Destek Programı desteğiyle “Su-suz Yaz” projesine ev sahipliği yapıyor.

Küratörlüğünü Melike Bayık’ın üstlendiği “Su-suz Yaz” projesi su krizine dair sürdürülebilirliği ortaya koyan, araştırma temelli bir proje olarak; birbiriyle ilişkili toplumsal ve politik konuları geniş ölçekte değerlendirmeye alıyor.

“Su-suz Yaz” projesi, merkezinin Eskişehir olması nedeniyle merkez-periferi ilişkisini de ön plâna alarak İç Anadolu’nun çay, dere, sulak alanlar gibi önemli su kaynaklarına dair bilinçlendirme ve koruma konusunda farkındalık sağlamayı hedefliyor. Projede yer alan sanatçılar ve bir araştırma inisiyatifi; su ekolojisini, kuraklık tehdidini, su sorununun neden olabileceği çevresel felaketleri, eserlerinde ve söyleşilerinde tartışıyor.

Sanatçılar Alper Aydın, Alpin Arda Bağcık, Özgür Demirci, Elmas Deniz, Bekir Dindar, Berna Dolmacı, Erdal Duman, Murat Germen, İz Öztat, Ilgın Seymen, Hale Tenger, Gülhatun Yıldırım ve birbuçuk inisiyatifi; fotoğraf, video, yerleştirme, resim ve performans gibi disiplinlerden eserleri ile doğal ve toplumsal yaşamın kaynağı olan su ekolojisini, su krizinin tetikleyebileceği göç ve savaş gibi küresel krizleri, toplumların ve azınlıkların tecrübe etmek zorunda kalacağı göç, ayrımcılık, barınma ve insan hakları sorunlarını irdeliyor. Paralelinde ise bölgesel farkındalığın yükseltilmesi için yerel yönetimlerle işbirliği içinde bireylere ve topluma demokratik, şeffaf bir şekilde görüş aktarımının, ifade ve düşünce özgürlüğünün sağlanmasına odaklanıyor.

Eldem Sanat Alanı’nın Eskişehir’deki bireysel ve toplumsal projelerdeki yıllardır devam eden farkındalık yaratma gayesiyle kurguladığı tüm çalışmalar gibi “Su-suz Yaz” projesinin de bir farkındalık çalışması olarak sosyo-politik ve kültürel ölçekte değişimi ve çözüm ortaklığını ne boyutta desteklediğini gösteriyor. Eldem Sanat Alanı Dalyancı Konağı’nda tartışmaya açılan “Su-suz Yaz” projesi, minör sesleri majör topluluklara çevirme; sel, kuraklık, HES gibi felaketlere dair bilinçli ve şeffaf bir toplum yaratma gayesini güdüyor. Bu açıdan sergi, söyleşi ve atölye programları ile çok katmanlı bir yapı içinde kurgulanan “Su-suz Yaz” kitlesel yayılım ile su krizine dair çözüm geliştirme ve bilinçlendirme çabası güdecek bir içerik ile topluma ulaşıyor.