kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

ENCATC, AAAE ve TACPS Brüksel Manistosu’nu yayımladı

25 Aralık 2017

European Network on Cultural Management and Policy (ENCATC), Association of Arts Administration Educators (AAAE) ve Taiwan Association of Cultural Policy Studies (TACPS); sanat yönetimi, kültür yönetimi ve politika eğitimi üzerine ilk Brüksel Manifestosu’nu yayımladı.

Manifesto, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’dan sanat ve kültürel yönetimi eğitimsel ağlarının bir kolektifini temsil eden üç büyük ağ olan ENCATC, AAAE ve TACPS’in ortak değerlerini yansıttıkları bir araç olarak tasarlandı. Dahası, enstitülerin çalışmalarının yararına savunma yapmayı ve sanat yönetimi, kültür yönetimi ve politika eğitimine ilerici ve yenilikçi bir yaklaşımla nelerin mümkün olduğunu dile getirmeyi amaçlıyor.

Manifesto’da yedi ana unsur ifade ediliyor:

  • Ses yönetimi, politika ve araştırma yaklaşımları ihtiyacı,
  • Birbirine bağlı dünyada çeşitliliğe saygı duyma ve değer verme,
  • Küreselleşme bağlamında yerel, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlara destek,
  • İş birliğine dayalı öğrenme için alan yaratma,
  • Kültür sektöründe yenilikçi metodolojiler ve yatırımlar için kuluçka görevi,
  • Karşılaştırmalı, disiplinlerarası ve uygulama temelli araştırma ihtiyacı,
  • Toplumu, eğitimi ve ticareti dönüştürebilen farklı organizasyonel formların ve kültür-sanatın iş birlikçi modellerin keşfi.

Brüksel Manifestosu, üç ağ ve diğer uluslararası topluluklardan temsilciler arasındaki bir dizi diyalogların sonucu. Uzmanların on bir aylık tartışmaları ve katkıları ve ağ üyelerinden önemli verileri içeriyor.

Manifesto’nun yayımlanmasının ardından ENCATC, AAAE ve TACPS Manifesto’yu yenilik ve değişim için bir platform olarak bir ağ yaratmaya dayandıracak. Dünya genelinde 40 ülkeden 280’den fazla yükseköğretim ve kültürel enstitüler birleşik üyelikle, bu belge ve ilgili girişim, sanat yönetimi, kültür yönetimi ve kültürel politika eğitimi ve araştırması için daha çok gelişmiş uluslararası değişimler, kültürler arası iş birlikleri ve birleşik bir ses ile sonuçlanacak.