Endüstri Mirası Düş Atölyeleri, Kasımpaşa Un Fabrikası ile başlıyor

18 Şubat 2016

DGA Lab‘ın İstanbul’da var olan-dönüştürülen ya da yok olan-yok edilen endüstriyel yapıların haritalanması, belgelenmesi ve konu ile ilgili farkındalık yaratılması amacıyla oluşturduğu kolektif inisiyatif “Endüstri Mirasi Keşfi”,  keşif yolculuğuna think tank atölyeleri olarak kurgulanacak, geçmişte endüstriyel üretim amaçlı kullanılmış  yapıların günümüzde de unutulmaması ve belki de hayatımızın birer parçası olması amacıyla düzenlenen çeşitli etkinlikler ve atölyeler dizini olarak kurguladıkları Endüstri Mirası Düş Atölyeleri‘ne başlıyor. İlk atölye #01 Kasımpaşa Un Fabrikası 27 Şubat Cumartesi günü Mobilike Maslak Ofisi’nde gerçekleşecek.

Endüstri mirası yapıların kent kültüründe aktif bir tartışmanın parçası olabileceğine inanan DGA Lab ekibi, dönemlik olarak bir yapının üzerine yoğunlaşıp, bu mekanları farklı paydaşlarla beraber tartışıp, inceleyerek atölye çalışmaları yapmayı hedefliyor. Endüstri Mirası Düş Atölyeleri kapsamında düzenli olarak yapılacak bu etkinlikler, hem yapıların bilmediğimiz potansiyellerini ortaya çıkaracak hem de kültür mirası konusunu gündeme getirip var olan yapı stoğunun değerlendirilmesinin yaratıcı, düşündürücü, ilham veren ve gerçekçi yollarını arayacak.

Endüstri Mirası Düş Atölyeleri, bağımsız bir platform olarak çok destekçili bir yapı ile işliyor. Atölyeler iki ay süresince bir endüsti mirasi yapısına odaklanıyor. Bu iki aylık sürede, yapıların çok yönlü ele alınması için atölye, seminer ve konferanslar, performans ve geziler organize ediliyor. Atölye; üniversite öğrencileri ile üretilecek projelerin konu hakkındaki uzmanlar, akademisyen, mimar ve tasarımcıların katılımları, düzenlenecek söyleşiler ile gelişip, her yapı için bir yayın çıktısı olarak belgelenecek. Atölye süreçleri kimi zaman bir proje üretimi, kimi zaman yerinde bir müdahale, kimi zaman da performanslarla şekillenecek, pro-aktif bu tavır kent ve mekanları hakkında özgür tahayyül alanları oluşturacak.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için web sitesine bakabilirsiniz.