Engage Audiences kültür kurumlarını harekete geçmeye çağırıyor

16 Mart 2016

Engage Audiences, Avrupa çapında yaygınlaşmaya ve paylaşıma elverişli, seyirci-merkezli bir seyirci geliştirme yaklaşımı benimseyen kültürel organizasyonlar arıyor.

“Seyirci geliştirme üzerine çalışmalar – Seyirciyi, kültür kurumlarının merkezine nasıl koyarsınız?” programının amacı, Avrupa odağında, kültür kurumları arasında yaygınlaşacak seyirci geliştirme üzerine başarılı yaklaşımları ve metotları bir araya getirmek. Bu yaklaşım ve metotlar, Yaratıcı Avrupa programı tarafından ileride geliştirilecek teklif çağrıları için seçim kriterleri açısından da bir temel oluşturacak.

Bu çalışmanın hedefi, kültür liderlerine, içte programcılardan, yönetim kadrolarına, iletişim ve artistik departmanlardan, danışma kurullarına ve diğer karar verici yapılara, dışta ise kanaat önderleri, patronlar, sponsorlar ve kültür-sanat çevrelerine yönelik seyirci odaklarını geliştirici beceriler kazandırmak.

Bu nedenle, kültür kurumlarınca yürütülen çalışmalar içinde Avrupa’nın en iyi örneklerini bir araya getirmek, seyirci geliştirme konusunda başarılarının arkasındaki anahtar faktörleri daha iyi araştırmak ve keşfetmek için bir açık çağrı yapmaktalar.

Araştırmanın odağında, aşağıdaki kriterleri karşılayabilen kültürel organizasyonlar ve veya kültür kurumları aranıyor:

  • Küçük ve orta ölçekteki bir Avrupa kuruluşu (50 çalışandan fazla olmayacak),
  • Kurum içinde bir seyirci geliştirme departmanına veya çalışan grubuna sahip,
  • Seyirci geliştirme üzerine belirli bir hedef, strateji ve taktikler bütünü geliştirmiş ve ortaya çıkan nihai sonuçları (olumlu veya olumsuz) şeffaf şekilde ve somut verilerle ortaya koyabilecek olmak.

Araştırma ekibi tarafından derinlemesine incelenerek seçilecek olan kayda değer ve kriterlere uygun örnekler, çalışmanın final raporu kapsamında yayınlanacak.

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2016.