kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Erdal İnci’nin Centipedes’i New York Times Square’de

7 Mart 2018

Erdal İnci’nin Centipedes isimli eseri 1 – 31 Mart 2018 tarihleri arasında New York Times Meydanı’nda izleyicilerle buluşuyor.

Moving Image Sanat Fuarı’nın Times Square Arts platformuyla gerçekleştirdiği işbirliğiyle, Erdal İnci’nin Centipedes isimli çalışması Times Square’de gösterilmek üzere seçildi. Eser, “Midnight Moment” etkinlikleri kapsamında, Mart ayı boyuncaher gün New York saatiyle 23:57 ile 00:00 arasında, New York Times Meydanı’nda, yirmiye yakın billboardda eşzamanlı
deneyimlenebilir.

Fotoğraf, video ve dijital sanat gibi çeşitli medyumlarla kendisini ifade eden Erdal İnci, hareket, zaman, ritim ve tekrar gibi kavramlar üzerinden giderek hipnotik nitelikte eserler üretirken ağırlıklı olarak alternatif bir performans anlayışı önerir. Hareketli resimleri andıran, kamusal alanlarda kompozisyonlar oluşturduğu “Clones Projects” serisinden kırkayaklar anlamına gelen Centipedes adlı çalışması da bunlardan biri. Kuşbakışı görülen Taksim Meydanı’nın, sabit planla çekilen 6 dakikalık videosunda, sanatçı da dâhil olmak üzere meydandan geçen bireyler, kuşlar ve araçlar sanatçının objektifine takılıp kurguya karışırlar. Vücutlar, hareketli örüntülere dönüşüp çoğalarak mekânı işgal ederler. Bireylerin birbirine karışan, örtüşen ve içe içe geçen fakat asla çakışmayan disiplinli “yürüyüş rotaları” çeşitli rastlantısal devinim akışları oluşturur. Times Meydanı’nda gösterilecek olan Taksim Meydanı görüntüleri iki şehir arasında sanal bir köprü inşa ediyor.