kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ergin Çavuşoğlu ve Gülsün Karamustafa “But a Storm Is Blowing from Paradise”da

25 Nisan 2018

Ergin Çavuşoğlu ve Gülsün Karamustafa’nın çalışmaları, Guggenheim UBS MAP Global Art Initiative’den Sara Raza’nın küratörlüğünü üstlendiği “But a Storm Is Blowing from Paradise: Contemporary Art of the Middle East and North Africa” sergisinde yer alıyor. Galleria d’Arte Moderna Milano (GAM)’nun ev sahipliğini üstlendiği sergi 11 Nisan – 17 Haziran 2018 arasında gerçekleşiyor.

“But a Storm Is Blowing from Paradise”, hızlı bir şekilde değişen bir bölgeden ve bu bölgenin uluslararası diasporasından bir dizi kritik kaygıyı ve sanatsal sesleri içeriyor.

Sergi; matematik, bilim ve felsefede kökleşmiş fikirlerin çapraz devrini sunuyor. Sergide gösterilen birçok eser geometriyi, hem fiziksel hem de kavramsal alanı ölçmek için bir metafor olarak kullanıyor ve biçim ile yapı, sembol ile soyutlama ve geçmiş ile gelecek arasında bir diyalog kuruyor. Ayrıca, sergi; mimariyi, hem sömürgeci tarihini hem de küreselleşme ve burjuvalaşma imâlarını çağrıştıran bir araç olara kullanıyor.