kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde yeni sergi: “Büyücü ve Bahçe”

13 Eylül 2021

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 11 Eylül – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Can Akgümüş küratörlüğünde düzenlenen “Büyücü ve Bahçe” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide yer alan sanatçılar Ahu Akgün, Anıl Saldıran, Can Pekdemir, Ebru Sargın, Erinç Seymen, Erol Eskici, Gökhun Baltacı, Kazım Şimşek, Nadide Akdeniz, Nermin Kura, Sibel Horada, Tayfun Gülnar, TUNCA.

Sergi, büyücü, sanatçı, üretim ve dönüşüm kavramlarını farklı disiplin ve medyumlarla çalışan 13 çağdaş sanatçının üretimleriyle beraber çok katmanlı bir şekilde ele alıyor. Serginin kavramsal çerçevesi büyü ve sanat diyalektiği üzerinden kurgulanıyor. Karışımlar, sözcükler, hareketler, semboller ve araçlar gibi alt başlıklar üzerinden harekete geçen sergi, sanatçı ve büyücü arasında güncel köprüler kurabilme yöntemleri araştırıyor.

Büyü, tarihin bilinen en eski dönemlerinden itibaren, doğası ve özü gereği içinde barındırdığı gizem, mistik oluşumlar, semavi güçler, ritüeller ve bu tip uygulamaların sonucu olarak, insan, hayvan, eşya veya cansız varlıklar üzerindeki etkisi, kesinliği ve kanıtlanamaz oluşundan dolayı, toplumlarda her zaman merak uyandıran bir eylem olagelmiştir. Büyü ve sanatı beraber ele aldığımızda aslında aynı karından doğmuş ve uzun zaman içinde serpilmiş olduklarına şahit oluruz. Her iki mecranın da oyuncusu kendi ilmine has araçlar yardımıyla karışımlar hazırlar, sözcükler fısıldar, semboller kullanır ve malzemeyi forma dönüştürür. Sanat nasıl büyüden doğduysa, sanatçı da aynı biçimde ilkel büyücünün işlevine benzeyen bir toplumsal işlev yerine getirir. İnsanların manevi önderidir sanatçı.

Büyücü ve Bahçe sergisi sanatçı, dönüşüm ve üretim kavramlarını çok katmanlı bir şekilde ele alıyor. Serginin kavramsal çerçevesini büyü ve sanat diyalektiği üzerinden kurguluyor. Karışımlar, sözcükler, hareketler, semboller ve araçlar gibi alt başlıklar üzerinden harekete geçen sergi, sanatçı ve büyücü arasında güncel köprüler kurabilme yöntemleri araştırıyor.