kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Erişilebilir Mekân Sertifikası” kriterlerini belirlemek için atölye gerçekleştirildi

29 Nisan 2022

Puruli Kültür Sanat Derneği tarafından sinema eserlerine ve etkinliklerine erişimin önündeki engelleri tanımlamak ve bu engellere çözüm önerileri üretmek üzere tasarlanan “Döngüyü Kırmak: Erişilebilir Sinema” projesi kapsamında 21 – 23 Nisan 2022 tarihleri arasında Ankara’da “Erişilebilir Mekân Sertifikası” kriterlerini belirlemek amacıyla bir atölye gerçekleştirildi.

Atölye programına proje ortakları Polonya’dan Socio–Cultural Society of Koszalin, İngiltere’den Carousel Project, Almanya’dan KLAPPE AUF! Kurzfilmfestival, Belçika’dan Extra & Ordinary People ASBL ve İspanya’dan Associació Inclús temsilcileri katılım gösterdi. Program kapsamında; ülkelerinde erişilebilir film festivalleri düzenleyen ve Engelsiz Filmler Festivali ile birlikte Be In! Erişilebilir Film Festivalleri Ağı’nı oluşturan bu kurumlarla, kişilerin sinemaya eşit koşullarda erişebilmesi için fikir alışverişi yapılarak, çözüm önerileri sunulurken bu kapsamda verilecek sertifikaya dair detaylar ortaya kondu.

“Erişilebilir Mekân Sertifikası”na dair temel ilkeleri belirlemek için için gerçekleştirilen atölyenin birinci gününde; proje kapsamında hazırlanan sertifika sürecine dair “Avrupa’daki İyi Uygulama Örnekleri Raporu”nun sunumu yapıldı. Be In! Erişilebilir Film Festivalleri Ağı temsilcilerinden oluşan ilk gün katılımcılarıyla rapor üzerine konuşulup, sertifikasyon kriterleri için taslak liste oluşturuldu.

Atölyenin ikinci gününde katılımcılar iki gruba ayrılırken; Erişilebilir Mekân Sertifikası’na dair kriterler ve derecelendirme prosedürleri üzerine tartışmalar yapıldı. İlk gün katılımcıları olan Be In! Erişilebilir Film Festivalleri Ağı ile birlikte T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Alternatif Yaşam Derneği (AYDER), Erişilebilir Her Şey, Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER), SineBu ve PinGOin temsilcileri ikinci gün oturumlarına katılım gösterdi.

Erişilebilir Mekân Sertifikası Atölyesi, üçüncü gün oturumlarıyla sona ererken; Be In! ve Erişilebilir Her Şey temsilcilerinin katılımlarıyla beraber sertifikasyon sürecine dair son değerlendirmeler yapıldı. Be In! Erişilebilir Festivaller Ağı’nın gündemi üzerine tartışmalar yapılıp atölye sonuçlandırıldı.

“Erişilebilir Mekân Sertifikası” aktiviteleri kapsamında erişilebilir bir sinema salonunun farklı engel gruplarından kişiler için hangi ihtiyaçlara cevap vermesi gerektiği ortaya konacak. Avrupa ülkelerinde bu konudaki iyi uygulamalar üzerine araştırma çıktılarından yararlanılacak. Bu rapor, Avrupa’daki sinema salonlarında benzer sertifikasyon programları ya da sertifikasyon için temel oluşturabilecek iyi uygulama örneklerinin olup olmadığını ortaya çıkarmayı ve bu örneklerin içeriklerini ortaya koymayı hedeflemektedir.