kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

European Alternatives’ten açık çağrı

16 Kasım 2017

European Alternatives, uluslararası heyeti için iki yeni adaya yer veriyor ve Aralık ayında online olarak European Alternatives üyeleri tarafından seçilecek adaylar arıyor. Heyet üyeleri iki yıllık bir dönem için seçilecek. Başvuru için son tarih 1 Aralık 2017.

European Alternatives heyeti, 8 mütevelli ve 4 gözlemciden oluşuyor. 4 heyet üyesi, European Alternatives heyeti tarafından direkt olarak seçiliyor ve en fazla 4 üye, üye organizasyonlarını temsil etmek ve organizasyona ek liyakat ve beceri getirmek için heyet tarafından oy birliği ile seçiliyor.

Üyelerin görevleri:

  • Her yıl düzenlenen üç ya da dört haftalık toplantılara katılmak ve European Alternatives’in aktivitelerinin güncel tutulmasına ve devam eden çalışmalara katkıda bulunmak için haftada bir ya da iki saatlik süreyi ayırmak,
  • European Alternatives’in, ulus devletin ötesinde daha fazla demokrasi, eşitlik ve kültür için çalışmasını sağlayarak stratejisine rehberlik etmek,
  • Bağış dahilinde ortaklıklar ve birlikler kurup bunları sürdürmek,
  • Organizasyon adına söz almak ve yazmak,
  • European Alternatives’in yasaya uygunluğunu güvence altına almak ve hibelerin kullanımından ve yükümlülüklerinden ve organizasyonun iyi yönetiminen sorumlu olmak.

Başvurmak isteyen adayların deneyimlerini ve kuruma hangi alanlarda katkıda bulunmak istediklerini anlattıkları 3 dakikalık kısa bir video sunumu (WeTrasfer veya diğer dosya transfer servisleri aracılığıyla), 2 kişi veya European Alternatives heyeti üyesinin yazılı onayı ve bir fotoğraf (.jpg formatında) ile birlikte m.pairet@euroalter.com adresine e-posta göndermeleri gerekiyor.