kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Evliyagil Dolapdere’de yeni sergi: ‘Moral’

17 Şubat 2022

Evliyagil Dolapdere, 10 Şubat – 27 Mart 2022 tarihleri arasında Kazım Şimşek’in ‘Moral’ başlıklı, İstanbul’daki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, Kazım Şimşek’in tuval ve kâğıt üzerine mürekkep, yağlı boya ve akrilik gibi çeşitli malzeme ve tekniklerde ürettiği son dönem işleriyle beraber sanatçının kendi pratiğinde uzun zamandır odaklandığı sınıf meselesine kapsamlı bir bakış sunuyor.

Moral, Türkçe sözlükte insanın güçlüklere, tehlikelere dayanabilme gücü, yürek gücü, ruhsal güç olarak tanımlanır. Söylemini ve çağdaş sanat pratiğini sınıf meselesi üzerinden tanımlayan Kazım Şimşek için ‘moral’, en kapsamlı ifadesiyle yürek gücü olarak ortaya çıkar ve görünür olur. İçinde bulunduğumuz politik, sosyolojik ve ekonomik atmosfere katlanabilmenin nasıl bir ruh hâliyle mümkün olduğunu, zamanın ruhunu çok iyi yansıtacak bir üslupla yürek gücü olarak tanımladığımızda ise yolumuz hızlıca Karl Marx’a çıkar.