kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Evren Erol’un Aklın İyimserliği sergisi Daire Sanat’ta

31 Mayıs 2018

Daire Sanat12 Mayıs – 23 Haziran 2018 tarihleri arasında Evren Erol’un Aklın İyimserliği adlı dördüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Evren Erol; sanatı, var olan gerçekliğe alternatif bakma yöntemleri geliştirebilmek noktasında sanatçıya sonsuz özgürlük alanı yaratan, kendini ifade etme ve sorgulama alanı olarak görmektedir. Sanatçı, heykellerini, kendi varoluşunu biçimleyen düşünce ve kavramların, bilinçaltında yer alan değişimin yansıması olarak tanımlamaktadır.

Evren Erol, Aklın İyimserliği sergisi ile Daire’yi tanımsız – kimliksiz bir “birey”e ait sürreal bir eve dönüştürmektedir. Evin sahibi birey, kendini toplumsal yaşamdan soyutlayarak iç dünyası ve yarattığı alan içinde, kaygı, korku ve umut kavramlarını sorgulamakta ve bunlarla başa çıkmaya çabalamaktadır. Bu birey, her türlü dış etkenden ve aklın yarattığı tehlikeli durum ve düşüncelerden kendini koruma içgüdüsü ile güvenlikli bir iç dünya ve yaşam ortamı yaratarak hayatta kalmaya çalışmaktadır.

Bu sergide, sanatçının önceki sergilerinden farklı olarak heykelleri ile birlikte mekânsal bir kurgunun parçası olarak desen ve yerleştirmeleri de izleyici ile buluşuyor. Evren Erol, Aklın İyimserliği sergisi ile günümüzde yaşanan toplumsal, ideolojik, ekonomik ve kültürel baskıların kişiler üzerinde oluşturduğu etkileri ve buna karşılık geliştirilen savunma mekanizmaları üzerine çeşitli sorular sormakta ve izleyiciyi bu sorular beraberinde kurgusal bir ortamda deneysel bir tecrübe önermektedir.
Sanatçı, agorafobik bir karaktere ait yaşam alanında, heykeller, desenler ve yerleştirmelerden bir bütün oluşturan sergi aracılığıyla “Çoğunluğun kötümser olarak tanımlayabileceği düşünme ve kavrama yetisi olarak “akıl” geleceğe umutla bakan “iyimserlik” ile bir araya gelebilir mi?” sorusuna cevaplar bulmaya davet etmektedir.