kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“FABRİKA: Mekânın Hafızası; Hafızanın Mekânı” projesi devam ediyor

29 Nisan 2022

Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’nin 2018 yılında başladığı Bergama’daki eski Sümerbank Tekstil Fabrikası’nın hafızasını araştıran projesi “FABRİKA: Mekânın Hafızası; Hafızanın Mekânı” 2022 yılında Kültür için Alan desteğiyle hayata geçiyor.

Fabrika, Sümerbank Tekstil Fabrikası’nın 1960’tan günümüze, kent sosyolojisi, ekonomisi, kültürü ekseninde toplumsal bellek, endüstriyel miras ve emeğin miras hakkı kavramları üzerinden incelenmesine dayanan çokdisiplinli bir kültür sanat projesi. Gençlerin, akademisyenlerin ve sivil alan aktivistlerinin de katılımıyla; görsel sanatlar, kültür ve tasarımı birlikte işleyerek aktörlerini de içine katar.

Fabrikanın insan odaklı hafızasını işleyen sergisi; arşiv ve sözlü tarih kayıtlarını içerecek internet sitesi, gençlerin endüstriyel miras alanları üzerine gelecek tahayyülleri, proje kitabı, sunumlar ve canlı performanslarla genişleyen katılımcı bir yol izler. Günümüzde büyük bir kısmı atıl durumda olan fabrikanın kent hayatına yeniden kazandırılması için fikirler geliştirilmesini merkezine alır.

Kültür için Alan tarafından desteklenen proje sergisinin 2022 yılı sonbaharında tamamlanması amaçlanıyor. Projenin ilk aşaması olan Rastminus Tasarım Kolektifi’nin katılımıyla ve Gazhane Çevre Gönüllüleri’nin katkılarıyla hazırlanan “Bir Gelecek Tahayyüllü Olarak Endüstriyel Miras Tasarım Atölyeleri” için seminerler dizisi 21 Nisan’da başladı. Seminerler sonunda Ekim ayında açılacak proje sergisinde, Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin endüstriyel miras alanlarını gelecekte nasıl görmek istedikleri üzerine üretecekleri gelecek tahayyüllerini içeren mimari tasarım modelleri ve planları da yer alacak. Proje kapsamında ayrıca 21 Nisan – 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında bir dizi konuşma düzenlenecek.