kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

“Fading Away” Versus Art Project’te

30 Mart 2018

Versus Art Project, 29 Mart – 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi, FUAM Direktörü Prof. Yusuf Murat Şen’in “Fading Away” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. “Fading Away”, Türkiye’de ilk kez MSGSÜ bünyesinde FUAM tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncüsü 4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen “İstanbul PhotoBook Festival” paralelinde gerçekleşiyor.

Camera Obscura’nın icadı ile ‘üretilen bir imgenin kalıcı hale getirilmesi’ konusu sanatçının çalışmalarının çıkış noktasını oluşturuyor. Buluntu fotoğrafları farklı bir teknikte ve bağlamda yorumlayan sanatçı; kaybolmaya, dağılmaya, sararmaya başlayan bu imgelere yeni bir yaşam kazandırıyor. Sergi, başlığını imgelerin solması, canlılığını yitirmesi, diğer bir deyişle ‘yok olması’ndan alıyor: ‘Fading Away’.

H.P. Robinson’ın “Fade Away” isimli kompozit fotoğrafına referans veren fotoğraflarında yer alan, gerçek yaşam öykülerini belki de hiçbir zaman bilemeyeceğimiz karakterler, sanatçının yeniden yorumlayarak ürettiği öznelere dönüşüyor. Sanatçı için önemli olan, karakterlerin hepsinin isimsiz kahramanlar olması ve sadece imgelerle var olabilmesinin ötesinde imgelerin de zaman içinde dönüşüme uğrayarak hastalıklı, yaralı haller içine düşmesi oluyor.