kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı başvuruları bekliyor

20 Haziran 2018

İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender) öncülüğünde bu yıl 18 – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekanları, Hatırlama Pratikleri Konferansı’na katılım için başvurular bugün sona eriyor.

Konferans; feminist pedagojinin müzelere, hafıza mekânlarına ve hatırlama pratiklerine yaptığı ve yapabileceği katkıları tartışmak ve analiz etmek için araştırmacıları, müze yetkililerini, eğitimcileri ve aktivistleri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede ele alınabilecek konu başlıkları, bunlarla sınırlı olmamakla beraber şunlar:

• Kolektif hafıza alanında kullanılan feminist kavramlar, teoriler ve tartışmalar ve bunların müzelerde, hafıza mekanlarında ve hatırlama pratiklerindeki yansımaları,

• Özellikle geçmişteki zor deneyimlerin hafıza mekanlarında ve pratiklerindeki temsilleriyle bağlantılı olarak kolektif hafızanın dönüştürülmesinde Feminist pedagojinin, oynadığı/oynayabileceği rol,

• Toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularını ele alırken özellikle sınıf, “ırk”, etnisite, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, din, mezhep ve engellilik gibi konuları da kapsayan kesişimsel bir yaklaşımı benimseyen yeni hatırlama pratikleri ve yöntemleri,

• Toplumsal cinsiyet ve kadın müzeleri ile hafıza mekanlarının kolektif hafıza pedagojilerine müdahaleleri,

• Müzelerde ve hafıza mekanlarında failin bakış açısını yeniden üreterek suça maruz kalanları tekrar mağdur etmeden kolektif ve bireysel şiddetin, çatışma ve savaşın (görsel) temsiline dair alternatif yöntemler,

• Kolektif hafızanın cinsiyetlendirilmesi üzerine tartışma ve farkındalık yaratmak amacıyla müzelerde ve hafıza mekanlarında katılımcı yöntemlerin kullanılması,

• Cinsiyetlendirilmiş hafızanın ve travmaların nesilden nesile aktarılmasını eleştirel açıdan incelenmede etkileşimli görsel sergileme yöntemlerinin ve benzer teknolojilerin yarattığı imkanlar

• Farklı disiplinlerden bilgi toplanmasının ve incelenmesinin cinsiyetlendirilmiş hafıza pratiklerinin eleştirel açıdan incelenmesine olası katkısı (ve bunun getireceği kısıtlar),

• Müze alanlarının ve hafıza mekanlarının çocuklara, genç yetişkinlere, yaşlılara ve farklı ihtiyaçları bulunan ziyaretçilere fiziksel ve tematik açıdan erişilebilir hale getirilmesine dair iyi uygulama örnekleri,

• Toplumsal barışı sağlamak amacıyla müzeler, hafıza mekanları ve hatırlama pratiklerinde kullanılan feminist pedagoji yöntemlerine dair iyi uygulama örnekleri.

Konferansta Türkçe ve İngilizce sunumlara yer verilecek.
Katılmak isteyen araştırmacı, akademisyen, müze çalışanı, eğitimci, aktivist ve sivil toplum çalışanlarının 250 kelimelik bildiri özetlerini ve kısa özgeçmişlerini feministpedagogy2018@gmail.com adresine 20 Haziran 2018 tarihine kadar yollamaları gerekiyor.

Bildiri özetleri akademik bir komite tarafından incelenecek ve başvuru sonuçları 20 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.