kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Ferda Art Platform’da iki yeni sergi

21 Ekim 2020

Ferda Art Platform, 17 Ekim – 14 Kasım 2020 tarihleri arasında Rabia Kalyoncuoğlu‘nun “Kayboluşun Eşiğinde Varoluş” ve Gizem Çeşmeci’nin “Hiç Yer-Yok” başlıklı sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Rabia Kalyoncuoğlu’nun bu ilk kişisel sergisi, değişen toplum yapısı üzerine kişisel bir sorgulama sunuyor. Kültürel ve toplumsal farklılaşmaların daha küçük ölçeklerde hissedilen yansımaları üzerine
bir düzenleme sunan Kalyoncuoğlu geleneksel malzemelere modern bir yorum katarak yeniden yapılandırıyor. Sanatçı ailesinde nesillerdir aktarılan çeyizlik kumaşların üzerine çizdiği görsellerle unutulmuş ve çeyiz sandıklarında yıllardır bozulmaya bırakılmış malzemeleri değerlendiriyor. Kalyoncuoğlu’nun geçmişi ve şimdiyi aynı malzemede bir araya getirmeyi amaçladığı “Kayboluşun Eşiğinde Varoluş” serisi yüzyıllardır süregelen çeyiz geleneğinin yeniden ele alınması olarak izleyiciye sunuluyor.

Gizem Çeşmeci’nin ilk kişisel sergisi “Hiç Yer-Yok“, kent dokusu, mekân olarak ev ve bağlanma hisleri üzerine bir sorgulama sunuyor. Bu sorgulama neredeyse distopik bir şehir betimlemesi yaparken bir yandan da günümüz şehirlerinin artan yapılanmasını eleştirme görevi de üstleniyor. Sergide yer alan çeşitli medyumlarda üretilmiş işler, sanatçının kentsel bellek algısını ele alış biçimlerini değişik katmanlardan izleyiciye aktarıyor. “Hiç Yer-Yok” serisi Çeşmeci’nin unutulmuş, vazgeçilmiş ve göz ardı edilmiş isimsiz ve tanımsız yapıları geçmiş, günümüz ve gelecek zamanlarda sorgulamasına tanıklık eder. Yıllardır süregelen ‘’ev’’ algısının sorgulamasına bir kez daha davet sunan Çeşmeci ‘’evlerimizin’’ ne olduğunu, toplumda ve fiziksel kent dokusunda neler ifade ettiğini sorguluyor.