kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

SAHA

Fon ve Proje Koordinatörü 

1 Temmuz 2022

SAHA, görsel sanatlar alanında yerel ve uluslararası destek projeleri yürütme misyonuna katkıda bulanabilecek bir Fon ve Proje Koordinatörü arıyor.

İş Tanımı:

 • Fon başvurularının kabulünden değerlendirilmesine ve final kapanış raporuna kadar tüm sürecin yurt içi ve yurt dışı kurum ve sanatçılarla diyalog hâlinde yürütülmesi,
 • Destek projeleri ve kurumsal işbirliği olanaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi;
 • Hukuk danışmanları ve mali müşavir ile koordineli olarak fon ve projelerle ilgili mali, idari, sözleşmesel ve hukuki tüm süreç ve prosedürlerinin yerine getirilmesi,
 • Yıllık fon ve proje hedefleri doğrultusunda bütçe, tablo, rapor, veritabanı ve sunum hazırlanması,
 • Proje ve işbirliklerinin metin, görsel, belge ve yayın arşivinin oluşturulup güncellenmesi,
 • Dijital raporların, yıllık faaliyet raporu kitabının ve SAHA’nın diğer basılı ve dijital yayınlarının görsel ve metinsel içeriğinin oluşturulması, malzeme koordinasyonu, çeviri, düzelti, tasarım ve baskı takibi,
 • Fon ve proje duyurularıyla ilgili medya ilişkilerinin ve e-bülten gönderimlerinin yürütülmesi, duyuru içeriklerinin Türkçe ve İngilizce oluşturulması,
 • Fon ve işbirliklerinin açık çağrı, değerlendirme, seçim ve duyuru süreçlerinin planlanıp yürütülmesi,
 • İnternet sitesi ve sosyal medya hesaplarının yönetimi ve Türkçe-İngilizce içerik hazırlanıp girişlerin yapılması. 

İstenilen Nitelik ve Deneyimler:

 • Üniversitelerin kültür-sanatla ilgili bölümlerinden mezun, 
 • Müze, sanat kurumu, vakıf veya derneklerde benzer bir alanda en az 5 yıl deneyim,
 • Sanat alanında fonlar ve uluslararası sanat kurumlarıyla işbirliği konusunda deneyim,
 • Uluslararası sözleşme, bütçe, kurumsal arşiv ve kayıt tutulması konusunda deneyim,
 • Yazılı ve sözlü akıcı bir şekilde İngilizce iletişim ve sunum yapabilme, 
 • Türkçe ve İngilizce editörlük, çeviri, düzelti ve yayına hazırlama konusunda deneyim,
 • İnternet sitesi, medya ilişkileri ve sosyal medya yönetimi konusunda deneyim,
 • Plânlama, raporlama, bütçelendirme ve proje yönetimi alanında güçlü, MS Office (özellikle Excel ve Powerpoint), Mailchimp, veritabanı programlarında deneyimli.