kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Future Tellers’tan “Toplumsal Dönüşüm ve Yaratıcı Endüstriler” başlıklı konuşma serisi

18 Ağustos 2020

Teknoloji ve yaratıcılık platformu Digilogueun 2017 yılından bu yana yaratıcı endüstri profesyonellerini buluşturduğu Future Tellers/Gelecek Anlatıcıları zirve ve panel etkinliği; Digilogue, Zorlu PSM ve İKSV iş birliği ile çevrimiçi bir seriye dönüşüyor. Konuşmalar Zoom platformu üzerinden izlenebilecek ve Zorlu PSM YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.

Dünyada radikal dönüşümlerin tetiklendiği bir yıl olarak kabul edilen 2020 yılının ruhuna uygun “Toplumsal Dönüşüm ve Yaratıcı Endüstriler” teması etrafında, her hafta kültür-sanata güncel bakış açıları kazandıran profesyonellerin bir araya geleceği diyalog serisi, 20 Ağustos Perşembe günü başlıyor.

2020 yılının tüm dünya için bir kırılma ve dönüşüm yılı olduğu ve rutinlerin ‘’yeni normal’’e dönüştüğü, yaşayış biçimlerimizin değiştiği bu dönemde Future Tellers bu sene yaratıcı endüstrilerin ve toplumun işleyişini sosyo-kültürel olarak etkileyen bu yapının nasıl şekillendiğini inceliyor. Future Tellers, toplumu birleştiren bu yapıların yeni çözümleri üretmesi gerektiği bu dönemde nasıl aksiyon aldıklarını, içerisinden geçtikleri dönüşüm ve çözüm odaklı üretim sürecini ve en önemlisi kazandıkları tecrübeleri sektörün lider kurumlarının bakış açıları ekseninde, profesyonelleri ile düşünmeye hazırlanıyor.

20 Ağustos Perşembe saat 15:00’da gerçekleşecek ilk oturumun moderatörü Gülay Afşar, panel davetlileri Murat Abbas (Zorlu PSM), Görgün Taner (İKSV), Levent Çalıkoğlu (İstanbul Modern Müzesi), Ahmet Erenli (Borusan Sanat) ve Meriç Öner (SALT) olacak.

Future Tellers/Gelecek Anlatıcıları diyalog serisi, sosyal fayda etkisi en derin olan yaratıcı endüstrinin ve bağlı olduğu inovatif komünitenin topluma olan katkısını, içinden geçtiği zorluklara ürettikleri çözümleri, yaşadığı tecrübeleri konuşmak; iş alanlarımız ve yaratım süreçlerimizle ilgili farklı bakış açılarını, profesyonelleri ile irdelemek, bu süreçte öğrendiklerimizi paylaşmak ve gerekli destekleri verebilmek için beraber düşünebileceğimiz bir ortam yaratmak amacıyla Türkiye’den ve yabancı kültür-sanat kurumları ve yaratıcı profesyonelleri ağırlayacak. Toplamda 8 çevrimiçi panelden oluşacak bu serinin çıktıları her panel sonrasında bir rapora dönüştürülecek ve serinin sonunda toplu bir araştırma raporu olarak paylaşılacak.

Bu diyalog serisinde neler konuşulacak?

  • Türkiye ve yurtdışında kültür-sanat kurumlarının ve yaratıcı endüstri profesyonellerinin pandemi süreci ve sonrasında yaşanabilecek sosyal-toplumsal değişikliklerle ilgili öngörüleri ve adaptasyon süreçleri
  • Uluslararası multidisipliner performans sanatları merkezlerinin kısa ve uzun dönemdeki değişim/dönüşüm öngörüleri
  • Uluslararası teknoloji ve yaratıcılık profesyonellerinin dönüşüm üzerine öngörüleri
  • Teknoloji odaklı kültür-sanat alanları ve programlarının bu dönem içerisinde gözlemlediğimiz adaptasyon skalaları
  • Dijital/çevrimiçi sanat performansları; film, müzik, kültür festivalleri ve konserlerin müzik ve sanat dünyasındaki üretim ve tüketim süreçlerinde değişimi tetiklemesi
  • Sanal alanlar, tecrübeler, araçlar ve dijital sahne alanlarındaki yeni disiplinler ve kalıcılıkları
  • Yaratıcı endüstri profesyonellerinin çevrimiçi yaratım süreçlerinin ve kolektif üretimlerin yeni formları
  • Bu dönüşümü toplum olarak nasıl anladığımıza ve yaşadığımıza dair konuşmalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.