kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Gala Modern bu yıl 10. kez düzenleniyor

12 Aralık 2019

İstanbul Modern‘in çocukların müzedeki sanat eğitimi ve faaliyetlerine kaynak sağlamak için düzenlediği Gala Modern, bu yıl 10. kez 14 Aralık Cumartesi akşamı Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda gerçekleşecek. Gecenin ana sponsorluğunu Maçakızı Bodrum Loft üstleniyor.

2019 yılında dünyanın en önemli sanat merkezlerinde sergiler düzenleyen sanatçıların en güncel ve karakteristik çalışmalarına yer verecek Destek Yarışı’nda İstanbul Modern’in koleksiyonunda çalışmaları bulunan Manuel Çıtak, Ahmet Elhan, Selma Gürbüz, Nilbar Güreş, Ahmet Doğu İpek, Gülsün Karamustafa, Alicja Kwade, Onur Mansız, Hans Op De Beeck, Jorinde Voigt, Jérôme Zonder’in bağışladıkları yapıtlar yer alacak.

Farklı coğrafyalardan en güncel ve karakteristik çalışmalar

Ağırlıklı olarak insan ve portre çalışan Manuel Çıtak’ın “Ada” serisine ait “Salda” ve “Aragida” adlı fotoğrafları,

Fotoğrafın doğası ve fotoğraf makinesinin teknik imkânlarını yeni bir perspektifle çalışmalarına konu edinen Ahmet Elhan’ın “İkililer IV 013” adlı yapıtı,

Sembollerin önem kazandığı güncel söylenceler üzerine düşünen Selma Gürbüz’ün Yunan mitolojisinin bilinen figürlerinden Medusa’yı betimlediği “Medusa” adlı çalışması,

Fotoğraf, çizim, kolaj ve video çalışmalarında performatif bir yaklaşım benimseyen Nilbar Güreş’in “TrabZONE” serisinden “Üzümler” adlı yapıtı,

Resim, heykel ve yerleştirmelerinde geleneksel tekniklerin kullanımına yoğunlaşan Ahmet Doğu İpek’in “Ma: Gündüz ve Gece” adlı çalışması,

Gülsün Karamustafa’nın 1990’lı yılların başından itibaren çalışmalarına paralel olarak sürdürdüğü “Vaat Edilmiş Resimler” serisi,

Video, fotoğraf, heykel ve yerleştirmelerinde zaman, mekân, yerçekimi, maddenin özü ve görecelilik gibi kavramları sorgulayan Alicja Kwade’nin “Little Be-Hide” adlı yerleştirmesi,

Hiper gerçekçi bir üslupla resim yapan Onur Mansız’ın “Fragments I” adlı resmi,

Hans Op de Beeck’in bilgisayar programıyla tasarladığı “Odalar” serisinden “Oda (10)” adlı çalışması,

Resimlerinde çeşitli temalar etrafında temel bir yapı kurgulayan Jorinde Voigt’ın “Kapsayıcı Tümleyici Işıma, 1” adlı çalışması

Çizimlerinde hiper gerçekçi bir yaklaşımdan groteske kadar geniş bir anlatım biçimiyle ilgilenen Jérôme Zonder’in  “Pierre François” adlı resmi.