kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri 77’de yeni sergi: ‘İçerisi ve Dışarısı’

15 Eylül 2022

Galeri 77, 8 Eylül – 23 Ekim 2022 tarihleri arasında ‘İçerisi ve Dışarısı’ başlıklı sergi ile, yeni temsil etmeye başladığı sanatçılar Gayane Avetissian, Roman Kakoyan, Harut Mnatsakanyan ve Arthur Tonakanyan’ın işleriyle oluşturduğu özel bir seçkiye ev sahipliği yapıyor.

Özellikle pandemi sürecinde önem kazanan ‘güvenli alan’ arayışımızı, çoğu zaman bir diğerine dönüşen ‘içerisi’ ve ‘dışarısı’ kavramları üzerinden, eserleri bu coğrafyada yeni görücüye çıkmış yetenekli dört genç sanatçının sunduğu yenilikçi bakış açısı ile ele alıyor.

Pandemiyle birlikte alışkanlıklarımızın hızla değiştiği, evlerimizde daha fazla zaman geçirirken bizler için güvenli olan ve olmayanı yeniden keşfetmeye çalıştığımız uzun birkaç yıl geçirdik. Bu süreçte detayları henüz bilinmeyen bu yeni tehlikeye karşı kendimizi en rahat hissettiğimiz güvenli ortamların peşine düştük; imkânlar dahilinde kimimiz insan yoğunluğunun en az olduğu kırsal alanlarda bunu yakalayabilirken, bir çoğumuz hâlihazırda yoğun kent yaşamı içinde yaşadığımız konforlu alanların en güvenli mekânlar olduğu sonucuna vardık. Bu durum ise bizleri içerisi ve dışarısı kavramlarını tekrardan sorgulamaya itti

‘İçerisi’ ve ‘dışarısı’ kavramları insanlığın yerleşik hayata geçtiği ilk zamanlarda, özellikle kendini güvende hissetme ihtiyacı ve korunma içgüdüsüyle birlikte ortaya çıkarak zaman içinde gelişmiştir. Hayatın daha basit olduğu bu ilk zamanlarda dışarıdaki tehlikeden uzak kalmak amacıyla korunaklı mekânları, yani içeride olmayı arzularken, özellikle kent kültürünün gelişmesiyle artan nüfusun sebep olduğu olumsuzluklar (sağlıksız ortamlar, kriminal tehlikeler, kargaşa ve uyumsuzluklar) bizleri dışarıda daha iyi ve güvenli bir hayatın olabileceği ihtimaliyle yüzleştirdi.

Geldiğimiz noktada günümüzün mekân anlayışı; homojen, geçirimsiz, koordinatları tanımlı ve sabit olmaktan ziyade sürekli ‘arada’ olan, çok katmanlı, geçişken, her an yeni gediklerin açıldığı, içerisi ve dışarısının birbirine sızdığı, akışkan bir mekâna işaret eder. Güvenli olarak addettiğimiz ‘içerisi’ ile bunun haricinde kalan tüm güvensiz alanları temsil ettiğine inandığımız ‘dışarısı’ kavramları zamana ve şartlara bağlı olarak sıklıkla bir diğerine dönüşüyor.