kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri 77’de yeni sergi: “Katmanlar ve Oluklar”

21 Aralık 2021

Galeri 77, 16 Aralık 2021 – 16 Ocak 2022 tarihleri arasında Mesut Karakış’ın “Katmanlar ve Oluklar” başlıklı üçüncü kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Tekniği ve renk çalışmalarıyla diğer tüm soyut çalışmalardan farklı bir yola sapan ve bu yolda eserler üreten sanatçı, resimlerinde dolaysız bir biçime yönelerek formların, lekelerin ve renklerin birbiriyle olan ilişkisini tuval sınırlarının ötesine taşıyor.

Mesut Karakış, soyut resim alanında yenilikçi bir yaklaşımla çalışıyor. Fırça ya da başka hiçbir geleneksel araç olmaksızın rengin gücünü açığa çıkararak soyutluk kavramını ileri iten eserler üretiyor. Erken dönem eserlerinin karakteristik yanları organik bozulum ve lirik dışavurumlar olsa da kendisi daha sonra geometrik şekiller ve oldukça dinamik çizgi matrislerine dayanan, ızgaranın hüküm sürdüğü resimler üretti. Karakış şu anki işlerindeyse üslubunu geliştirmenin yanı sıra eserlerinin psiko-görsel etkisini renk üzerine daha kuvvetli şekilde odaklanarak artırıyor. Önceki serilerinde kompozisyonlarında hem organik şekiller hem de geometrik ızgaralar öne çıkarken, şu anki eserlerinde renk de diğerlerine eşit bir parametre hâline gelmiş durumda.

Mesut Karakış’ın özellikle son eserleri, ressamın sanat yaratmanın yeni yollarını bulmaya devam etmek amacıyla hâlâ çeşitli resim biçimleri araştırdığını gösteriyor. Sanatçı, sanatsal ifade için alternatif yaklaşımlar aramaya devam ediyor.