kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri A Güncel Sanat Merkezi’nden yeni proje: “Güncel Sanat Atölyeleri: Anlama ve Yazma”

26 Kasım 2019

Galeri A Güncel Sanat Merkezi, 22-23 Kasım, 29-30 Kasım ve 6-7 Aralık 2019 tarihlerinde, Kültür için Alan desteğiyle “Güncel Sanat Atölyeleri: Anlama ve Yazma” başlıklı bir proje gerçekleştiriyor. Proje kapsamında üç farklı atölye düzenlenecek.

Atölye serisi, güncel sanat yazarlığı ve eleştirmenliğinin önemini ve gerekliliğini ortaya koyarak, bu alanda nasıl bir donanıma ihtiyaç duyulduğunu göstermek amacıyla yetkin kişilerin deneyimlerinden yararlanılması için platform yaratmayı amaçlıyor. Güncel sanat faaliyetlerinin ve eserlerinin belgelenerek kalıcı hâle getirilmesine katkıda bulunmak ve güncel sanat üreticisi ve eseri ile izleyici arasında köprü oluşturmak da projenin amaçları arasında yer alıyor. Katılımın ücretsiz olduğu atölyeler, güncel sanat alanında önemli bilgi ve ulusal – uluslararası alanda tecrübeye sahip eğitmenler tarafından yürütülecek.

“Güncel Sanatı Anlamak” başlıklı, 22-23 Kasım’da düzenlenecek ilk atölyenin birinci gününde Fırat Arapoğlu, “Çağdaş Sanat Üzerine Düşünceler” başlıklı bir sunum yaptı. Gökçe Dervişoğlu Okandan ise “Güncel Sanatı Anlamak: Yaratıcı Endüstriler ve Ekosistemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. İkinci gün, katılımcılar, iki eğitmenin yol göstericiliğinde güncel sanat eserlerini yorumlayacak ve güncel sanat ortamı paydaşlarıyla ilgili bir çalışma yapacaklar.

Bir sonraki hafta, 29-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan “Güncel Sanat Yazarlığı” atölyesinin ilk gününde, Evrim Altuğ, “Ne yazsam sanat olur (mu?)” başlıklı sunumunda, 20 senelik kişisel pratiklerinin ve akademik kaynakların refakatiyle sanat eleştirisinin kısa tarihini özetleyecek. Ayşegül Tabak, “Hikâye Anlatıcılığı, Gazetecilik ve Sanat Yazarlığı Arasındaki İlişki” konusunda bir sunum yapacak. Nazlan Ertan ise, hangi durumlarda sanat yazılarının, sanatla birinci dereceden ilgilenmeyen kişilerin ilgisini çektiği konusuna odaklanan bir konuşma yapacak. Atölyenin ikinci gününde katılımcılar, küratörü Jean-Luc Maeso’nun rehberliğinde, Arkas Sanat Merkezi’ndeki “Picasso: Gösteri Sanatı” sergisini ziyaret edecekler ve ardından, eğitmenlerin rehberliğinde sergi hakkında birer metin üretecekler.

“Sanat Eleştirmenliği” başlıklı son atölye ise 6-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olup, atölyenin ilk gününde Ragıp Ertuğrul, Kültigin Kağan Akbulut ve Rana Öztürk’ün konuşmacı olduğu, “Eleştirel (Bakma / Düşünme / Okuma / Yazma)” başlıklı bir panel düzenlenecek. Aynı gün, Bernard Pras’ın İzmir Fransız Kültür Merkezi’ndeki “DORA” Enstalasyonu, İzmir Fransız Kültür Merkezi Direktörü Caroline David ve Kültürel Etkinlikler Sorumlusu Dilek Kurt’un rehberliğinde ziyaret edilecek. Atölyenin ikinci gününde katılımcılar, eğitmenlerin rehberliğinde sergi hakkında birer eleştiri yazısı hazırlayacaklar.