kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Muaf’ta yeni sergi: “Güller ve Dikenler”

5 Mart 2019

Galeri Muaf, 26 Şubat– 9 Mart 2019 tarihleri arasında İstanbul Manifaturacılar Çarşı’nda gerçekleşecek, “Güller ve Dikenler” başlıklı üçüncü küratöryel karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Serginin küratörlüğünü Deniz Dalkılıç ve Oğulcan Yıldırım üstleniyor.

Galerinin davetiyle bir araya gelen 6 sanatçının katılımıyla farklı içeriklerde ve disiplinlerde eserler bir araya getirildi. Sergide yer alan sanatçılar arasında Setenay Alpsoy, Gökçen Ataman, Fırat Engin, Kayahan Kaya & Dj Aslansütü, Eda Soylu ve Cansu Sönmez bulunuyor.

Tarihsel süreçte büyük bir ivmeyle topluma maddi gelişim sağlayan sanayi devrimi, beraberinde getirdiği olumsuz sonuçlar en çok kentler ve onların dönüşümü üzerinden okunmuştur. Kentlerde görülen bu olumsuz sonuçların yansımaları; kişilerin mekanla kurdukları ilişkiden doğan bir sorundur. Bu bağlamda modernleşmenin temelinde yatan mekan; konutlar olmuştur. Bugün yapılı ve doğal çevreyle ilgili uygulamalar ve çıkarılan yeni yasalar ile toplumun hem yaşam kalitesinde hem de ortak hafızasında geri dönüşü mümkün olamayan hasarlar ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de de konut sektöründeki artan arz, konutu temel bir insan hakkı olmaktan çıkarıp bir lüks tüketim maddesine dönüştürürken, kentsel dönüşüm sonucu eski konutlarını kaybeden insanlar hem anılarını hem de toplumsal dayanışma modellerini yitirmekte ve yalnızlaştırılmaktadırlar. Yalnızlaştırma toplumsal manipülasyonun en önemli araçlarından birisidir ve mimari ögeler şu veya bu biçimde bunun aracı olmaktadır.

Farklı disiplinlerden eserler üreten sanatçılar; psikolojik, politik ve kişisel gerilimlere sahne olan toplumumuzdaki olumsuzlukları vurgulamanın yanı sıra mizahi bakış açıları, arabesk kültürün getirdiği bezemeci anlayış, yeni ifade biçimleri ve imkansızlık üzerine odaklanıyor ve sanatçılar, ellerinde olan malzemeleri güzelleştirmeye yönelik çalışmalar sunuyor.