kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev İstanbul’da yeni sergi: “Gündüz Düşleri”

5 Mart 2021

Galeri Nev İstanbul, 5 Mart – 11 Nisan 2021 tarihleri arasında “Gündüz Düşleri” başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor.

Mike Berg, Selçuk Demirel, Melek Mazıcı, Esra Özdoğan ve Aras Seddigh’in seriler hâlindeki son dönem çalışmalarını bir araya getiren sergide hayal kurma ve gündüz düşü kavramları, genellikle muğlak mekânlar, tekrarlanan tanımlı/tanımsız imgeler, doğa soyutlamaları, yalnızlık teması gibi biçim ve ifadeler üzerinden hissediliyor.

Sergide yer alan eserler, belleğin inşa ettiği ve çeşitli imgelerin tekrarıyla hikayeleştirdiği zamansız, mekânsız, kimliksiz sahne ve figürleri bir araya getiriyor. Gerçekle kurgunun buluştuğu resim, desen, fotoğraf ve heykeller, sanatçıların düş mekânlarına ve farklı anlamlar üretmek için araçsallaştırdığı sembollere odaklanıyor.