kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev İstanbul’da yeni sergi: “İlginç Şeyler Karanlıkta Olur”

10 Şubat 2020

Galeri Nev İstanbul, 7 Şubat – 7 Mart 2020 tarihleri arasında Aslı Çavuşoğlu’nun İlginç Şeyler Karanlıkta Olur adlı kişisel sergisi ile sanatçı tarafından geliştirilen ve Özer Yalçınkaya tarafından tasarlanan “Annex” adlı fontu izleyiciye sunuyor.

Alfabedeki harfler üzerinden fontu tanıtan neon yerleştirme “Annex”, aynı yazı karakteriyle tasarlanan sergi afişleriyle sokaklara da yayılıyor.

“Annex”, ilhamını ve biçimini, Çavuşoğlu’nun on yılı aşkın süredir İstanbul’da belgelediği politik bir eylemden alıyor. “Tek yol devrim” veya “Başka bir dünya mümkün” gibi sistem karşıtı sloganların, karşıt görüşlü siviller tarafından sansürlenmesine dayanan bu eylem, yazıları okunaksız hale getiriyor. Harflere eklenen geometrik şekillerle soyut bir form alan bu sloganlardan ilham alan sanatçı, yeni bir yazı karakteri kurguluyor ve alfabedeki her bir harfi iki tonlu neon heykellere dönüştürerek harfler üzerindeki revizyon sürecini açığa çıkarıyor.

“Annex”in sergi afişleriyle kamusal alana yeniden yerleştirilmesi, bu afişleri, sansürlenmiş çeşitli grafitilerin kent genelinde deşifre edilebileceği kodlara dönüştürüyor. Bu durum, aktivist sanat kolektifi Sitüasyonist Enternasyonal’in, reklam dili, görüntüleri ve özellikle dağıtım yöntemleriyle birlikte kasti mesaj iletmeyi sorgulamak üzere kullanıldıkları détournement tekniğini akla getiriyor. Kelime özelinde bakıldığında, anlamı “ilave” olan “Annex” farklı bir muğlaklık biçimiyle de ilişkileniyor; bir yandan gerekli olan, hatta olumlu bir sonuca götüren eklemeleri ima edebileceği gibi, zorla kendine mal etme anlamına da gelebiliyor. Tüm kullanım biçimlerine açık olan bu font, ücretsiz olarak indirilebiliyor.

“Annex”, bir yandan da “silinenin altı” olarak tercüme edilen Sous Rature adlı felsefi aygıtı akla getiriyor: Bir cümlenin bağlamını tamamen değiştirebilecek anahtar kelimenin stratejik olarak üstünün çizilmesine dayanan bu yöntem, kelimenin cümle içinde eş zamanlı olarak varlığını ve yokluğunu sağlama fikrine dayanıyor. Bir kelimenin hem var olması, hem de olmamasına dayanan bu paradoks, anlamın doğasını sorgulamak üzere okuyucuyu yazarla mücadeleye sokuyor.

Serginin başlığı İlginç Şeyler Karanlıkta Olur gece karanlığında İstanbul’un politik bilinçsizliğini yeniden yazan, eylemleri gün ışığında gözlenebilen gizli yazarlardan oluşan karanlık ordularla dolu olduğunu izleyiciye ima ediyor. Çavuşoğlu bu karışıklığı, kavramsal bir kelime oyunuyla, en iyi kuytuda görülebilen neonu kullanarak gölgeliyor.