kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev İstanbul’da yeni sergi: “Müstesna Kadavra”

21 Aralık 2020

Galeri Nev İstanbul, 18 Aralık 2020 – 13 Şubat 2021 tarihleri arasında küratörlüğünü Gizem Gedik‘in üstlendiği Müstesna Kadavra başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergi, adını “Le Cadavre Exquis” başlıklı, 20. yüzyılda sürrealist sanatçıların oynadığı kolektif çizim oyunundan alıyor.

Sergide Ani Çelik Arevyan, Kerem Ozan Bayraktar, Nermin Er, Tayfun Erdoğmuş, Ali Kazma, Ekin Saçlıoğlu, Hale Tenger, Nazif Topçuoğlu ve Nergiz Yeşil’in üretimleri yer alıyor.

Sergi; hareket ile durağanlık, yaşam ile ölüm, organik ile inorganik,
gerçek ile temsil, parçalanma ve bütünlenme gibi ikiliklerin ötesinde, başka varoluş ve birliktelik olasılıkları için düşünsel ve fiziksel bir imkân alanı sunuyor.

Sergiye adını veren “Le Cadavre Exquis”, 20. yüzyılda özellikle sürrealist sanatçıların oynadığı, rastlantısallığa dayalı ve çeşitli şekillerde günümüze kadar gelen kolektif bir çizim oyunudur. Yves Tanguy, André Breton, Max Ernst, Victor Brauner gibi sanatçıların
otomatizm ve bilinçaltına dayalı görsel bir boyut kazandırdığı oyundaki ilk oyuncu insan bedeninin bir bölümünü çizmeye başlar, sonra kâğıdı katlayıp yanındakine verir ve en sonunda ortaya oyuncuların birbirlerinin çizdiği görmeden yarattıkları imgelerden oluşan kolektif bir kompozisyon, deneysel bir bütünlük ortaya çıkar. Sürrealist sanatçılar için bir deney alanı, araştırma yöntemi ve hatta düşünce sistemine dönüşen bu oyun, bugüne kadar desen temelinde figürü deforme eden, sanatta yeni arayışların izdüşümü niteliğindeki bazı uluslararası sergilere de ilham vermiştir.