kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev İstanbul’da yeni sergi: “Pre -”

20 Mayıs 2019

Galeri Nev İstanbul, 18 Mayıs – 29 Haziran 2019 tarihleri arasında “Pre -” başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor.

Sergi, çeşitli malzemelerle çalışan ve galerinin farklı kuşaklarını temsil eden Alev Ebüzziya, Aslı Çavuşoğlu, Ahmet Doğu İpek, Ali Kazma, Mübin Orhon ve Tiraje’yi bir araya getiriyor.

Sanatçı ve yarattığı eseri ‘ilham’ üzerinden ilişkilendirmek oldukça etkili ve romantik bir söylem olsa da, sanatçıların düşünsel ve fiziksel yaratım süreci belli evreleri kapsayan uzun ve meşakkatli bir yoldur. Her sanatçı, kendi düşünme biçimi ve üretim yöntemi dahilinde belli davranış biçimleri geliştirerek ortaya çıkacak eserin ön hazırlığını yapar. Kimi zaman eskizler çizmek, kimi zaman ise detaylı formüller, planlar geliştirmek veya günlükler tutmak, bu süreci görsel bir ‘son’a götüren yolda uğrak noktaları olur.

“Pre –”, son yıllarda üzerinde sıkça durulan süreç ve sonuç ilişkisini irdelemenin ötesinde, izleyiciye sanatçının atölyesinden malzemeler sunuyor. Bu bağlamda sergi, sanatçıların zihinsel egzersizleriyle bitmiş eserlerini bir araya getirerek düşüncenin görsel bir forma dönüşme yöntemlerini araştırıyor. Geleneksel tekniklerle üretilmiş bir eserin formül ve pigmentlerinden, dijital bir eserin kurgulandığı defter notlarına; kendini elinin bilinçsiz akışına bırakan sanatçının ardında bıraktığı lekelerden, en soyut resimlerin eskizlerine kadar birçok ipucu, sanat eserlerini var eden fikirlerin, yapılan araştırmaların ve bilinç akışının izlerini Galeri Nev İstanbul’da buluşturuyor.