kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev’de Mike Berg sergisi

3 Nisan 2018

Galeri Nev İstanbul, 30 Mart – 28 Nisan 2018 tarihleri arasında Mike Berg’in “İkna” isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı bu kez mekana özgü yaptığı yerleştirme ile galeri mekanının atmosferini dönüştürüyor. Son yıllarda mekan içinde yaratma ve inşa etme konularına odaklanan sanatçının oluşturduğu mimari yerleştirmesinde işlerinde yaygın olan minimal ve geometrik estetiğin izleri görülüyor.

Kendisini bir inşa etme tutkunu ve otodidakt bir mühendis olarak tanımlayan Berg, yarattığı bu mekanda önceden ürettiği bronz heykelleri farklı bir kurguda sergiliyor. Sanatçının 2009 ve 2012 tarihli diptik ve triptik olarak ürettiği bronz levha heykelleri, kimi zaman bu mekanın içinde birer pencere veya kapı gibi konumlanarak inşa edilen mekanı tanıdık bir hale getiriyor.

10 yılı aşkın bir süredir İstanbul’da yaşayan Mike Berg, Türkiye’de yaşadığı yıllar boyunca, doğu kültürünün naratif olmayan, soyut ifade gücünden etkilenmiştir. Bu kültürün gelenek ve zanaat ile olan ilişkisinden ilham alarak, kendi yarattığı formları içinde yaşadığı kültür ile sentezler. Birçok zanaat ustasıyla çalışan sanatçı, son derece modernist formları, zanaatın biricikliği ve emek odaklı becerisi ile buluşturur.

İşlerinin anlamını açıklama kaygısı taşımayan sanatçı, işlerinin kesin bir anlam ifade etmemesinin sınırsız olanaklar sunduğunu savunur. Eserlerine bir anlam yüklemenin en iyi seyirci tarafından yapılabileceğine inanan sanatçı, İkna adını verdiği sergisinde açıklamak ve tarif etmek yerine, seyirciyi görsellik ile ikna etmeyi tercih eder.