kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galeri Nev’de yeni sergi

5 Kasım 2018

Galeri Nev İstanbul, 2 Kasım – 1 Aralık 2018 tarihleri arasında Nermin Er’in “Günler Üzerimize Yığılıyor” adlı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Adını Lisa Robertson’un “The Weather” başlıklı kitabındaki bir şiirden alan sergide sanatçı, Kağıdı ve mürekkebi başlıca malzemeler olarak kullanıyor.Yeni serilerinde özellikle yığın / yığılma kavramlarına ve birikme, dağılma, toplama gibi görsel ve düşünsel temalara odaklanan Er, parçacıkları yüzeylere ekleyerek – çıkararak veya istifleyerek mikro mekanlar yaratıyor.

Üç boyut yaratarak hacim ve dinamizmi yüzeyde buluşturan farklı serilerden işler, bir yandan da yan yana gelen cümlecikler gibi bütünleştirici bir ifade dili yaratıyor. Kağıt işlere, sanatçının malzemeyi etüt etme sürecinin bir yansıması olarak nitelendirilebilecek animasyon işler de dahil oluyor.