kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galerist’te yeni sergi: “Neo”

24 Şubat 2020

Galerist, 21 Şubat – 21 Mart 2020 tarihleri arasında Rasim Aksan’ın “Neo” başlıklı 4. kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Geçtiğimiz 15 yıllık üretiminde ağırlıklı olarak içinde yaşadığımız dünya ve bununla uyumsuz sanal görseller dünyası arasındaki çatışma ve gürültünün toplum üzerindeki etkilerini inceleyen Aksan’ın üretimi, günümüzde insan bedenine yöneltilmiş estetik beklentiler ve kurgusal algılara odaklanıyor.

Sanatçı, ‘Neo’da hiper gerçekçi kalemi ve akrilik airbrush tekniği ile daima maruz kaldığımız değişken ve tutarsız görsel bombardımanı merkeze alıyor. Aksan’ın bilimsel bir titizlikle araştırarak internetten derlediği imgeler, zamansız ve sürreal bir düzlemde bir araya gelerek, önceden belirlenmiş ahlaki kodlar ile çağımız toplumunun voyörist kültürü arasındaki çatışmaya dikkatimizi çekiyor. İmgeler, klasik sanat akımlarından olduğu kadar çağdaş görsel tüketimimizden de ilham alıyor. Kelime anlamı yeniden doğuş olan Rönesans, Orta Çağ’ı takip eden, sanatta aslolanın yeniden değerini kazandığı dönemi belirler. Onbeşinci ve onaltıncı yüzyıla ait resimlerin zerafet ve güzelliği Aksan için gizli bir masumiyeti sembolize eder. Aksan’ın resimlerindeki Adem ve Havva figurleri, Dünya üzerinde süzülen melek tasvirleri ve kumaş dalgaları ilahi bir atmosfer yaratırken, tezat olarak yer alan erotize kadın bedenleri, çizgi film karakterli duvar kağıtları ve neon tabelalar günlük hayatımızla günümüz görsel kültürü arasındaki çelişkiyi vurguluyor. Michelangelo’nun ‘Adem’in Yaratılışı’ndan (The Creation of Adam), Hubert ve Jan van Eyck’in ünlü Gent altar panosu ‘Mistik Kuzunun Tapınması’na (Adoration of the Mystic Lamb), sanatçı özenle seçtiği kısım ve figürleri hayali mekanlarda bir araya getiriyor. Aksan, böylelikle bir duvar freski resmederken aynı zamanda onları farklı perspektif, renk ve derinlik algısı üzerinden yeniden yorumluyor.

Tavşanlar şehvet, köpekler sadakat, kediler dikkat, domuzlar zevk düşkünlüğü, yılanlar kötülük gibi yalnızca sanat tarihi sembolizmleri olarak değil; canlı ya da oyuncak bu sergide hayvanlar aynı zamanda din ve ahlaki değerlerin muğlaklığında masumiyeti işaret etmek için yer alıyorlar. Eserlerinde Aksan, dini ve kültürel sembollerle çağdaş imgeleri bir araya getirdiği, zaman düzleminden bağımsız sahneler kurguluyor. Sergide yer alan en büyük eser, panellerden oluşmasıyla tarihi altar panolarıyla biçimsel benzerlik taşıyor. Bu oldukça renkli komposizyonda sanatçı yüzü aşkın buluntu görseli bir araya getirerek melekler, sevgililer ve kadın tasvirleri ile eşsiz, romantize edilmiş güzellik algısını inceliyor ve sınıyor.