kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galerist’ten Nuri Kuzucan ön gösterimi

22 Mayıs 2020

Galerist, temsiliyetine yeni kattığı sanatçı Nuri Kuzucan‘ın, COVID-19 kapsamında alınan önlemler nedeniyle Eylül ayına ertelenen, galerideki ilk kişisel sergisinin ön gösterimini paylaşıyor.

Kuzucan’ın eserleriyle derlenen bu ön seçkinin devamında, ‘Açık Mekân 2’ deneyimi ile Kuzucan, farklı anlayış ve disiplinlerle kendini ortaya koyan sanatçı dostlarıyla çok sesli olarak ürettiği bir zihin ve eylem uzayı üzerine düşünüyor.


Sergiye yapıtlarıyla (alfabetik sırayla) Suat Akdemir, Sinan Logie, Ali Kazma, Nuri Kuzucan, Seçkin Pirim ve Kemal Seyhan ile Canan Tolon katılıyor. Kuzucan, gerek ortaya koyduğu yapıtları ve gerekse serginin ürettiği zaman ve mekâna davet ettiği isimler üzerinden, bir tür ‘tarafsız plastik alan’/’no-form’s land’ yaratabilmenin olanaklarını sınıyor.

Kuzucan’ın altı sanatçı ile giriştiği projesinde, aynı anda hem sessiz, hem de sustukça kendi bağımsız tınısını üreten yapı(t)lar, sergide birbirleri ve izleyenlerle verimli bir münazara içine giriyor. Bu süreç, sanat tarihsel ve akademik çalışma sürecinin yaratıcı ve sorgulayıcı bünyesine de göndermede bulunuyor.