kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Galerist’ten yeni sergi

14 Eylül 2018

Galerist, 13 Eylül – 20 Ekim 2018 tarihleri arasında sanatçı Burcu Yağcıoğlu’nun galerideki ikinci kişisel sergisi İçeride’ye ev sahipliği yapıyor.

Sergi, bir evrimsel mikrobiyoloji teorisi olan simbiyogenesis etrafında şekilleniyor ve buradan yola çıkarak öznenin eylemliliğini sorunsallaştırıyor.

İki farklı organizmanın birleşerek yeni bir organizma türetmesi olarak betimlenebilecek simbiyogenesis, bir hücrenin diğer bir hücreyi yutması ancak avını sindirememesi ile başlayan sürecin yeryüzündeki çok hücreli, karmaşık yaşam biçimlerinin kaynağı olduğundan bahseder. Yutulan hücrenin sindirime direnmesi ve avcının avından kurtulamaması işbirlikçi ve varoluşsal birbirlikteliğe yol açar. Bu nihai hazımsızlık, evrim süreci içerisinde insan türünü ve makrokozmosun geri kalanını oluşturmuştur. Bedenimiz simbiyozlardan oluşan bir yama işidir. Bir biyo-kolaj olarak insan aynı zamanda kendi bedenini oluşturan hücre sayısının yüzlerce katı mikrop tarafından kolonize edilmiştir. Mikroskopik çoktürlü kökenimiz tüm bulanık duygularımızdan en keskin düşüncelerimize, benlik duygumuzdan toplumsal ihtiyacımıza her türlü yaşamsal deneyimimizde yankı bulur.

Yağcıoğlu, desenlerinde ve örgülü kolajlarında popüler bilimsel dergi arşivlerinden beden parçası imgeleri ile kesintiye uğramış manzara unsurlarını, klasik Yunan heykellerinin fotoğrafları ile bilimselgörüntüleme tekniklerini yanyana getirir ve birbirine örer. Biyolojik süreçten yola çıkarak güncel toplumsal ve ontolojik değişimlere uzanan bu kurguda dilin, ve hem bilimsel hem sanatsal temsilinrolü merkezi önem taşır. Bir motif olarak ağız (dudaklar, dişler, dil, oyuk, girinti), özne ve nesne, benlik ve öteki arasındaki eşik anlamıyla; iletişimin, sindirimin ve cinsel arzunun kesişimindeki organ- imge olarak öne çıkar.