“Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültür Pratiklerinin İnşası ve Yeniden İnşası” Arter’de

5 Aralık 2019

Kültür için Alan programı kapsamında ve A Corner in the World kürasyonu ile Arter’in ev sahipliğinde 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültür Pratiklerinin İnşası ve Yeniden İnşası başlıklı bir etkinlik düzenleniyor.

Yaratıcı buluşma metotları, zihin açıcı tartışmalar, örnek teşkil eden sanatsal çalışmaların paylaşımı, sohbetler ve çalışma oturumlarından oluşan program, farklı aktörlerin bilgi ve deneyimlerini özgürce paylaşacakları bir alan yaratmayı amaçlıyor.

Gelecek Şimdi: Türkiye’de Kültür Pratiklerinin İnşası ve Yeniden İnşası, bu soruların Türkiye’nin önde gelen ve son yıllarda görünür olan kültür yöneticilerinin birlikte tartışacakları bir buluşma. Kültür için Alan kapsamında İzmir, Diyarbakır, Gaziantep ve diğer şehirlerde gerçekleştirilen örnek projelerden ilham alarak, kültür yöneticilerinin perspektifleri ve deneyimleri üzerinden kentsel dönüşüm, kentsel miras ve kültüre erişim gibi güncel sorunları yerel ve küresel bağlamda ele alınacak.

Türkiye’deki kültür ve sanat yöneticileri, pek çok aktör tarafından belirlenen bir alanda faaliyet gösteriyorlar. Kamusal kültür kurumlarından, fonlarla sürdürülen kurumlara, bağımsız sanatçı inisiyatiflerinden uluslararası kuruluşlara kadar ülkenin kültürel manzarası son derece çeşitli aktörü barındırıyor. Bu bağlamda, kültür politikalarının ve pratiklerin inşası farklı şekillerde gerçekleşiyor ve yerelden ulusala her coğrafyada kurulan farklı ilişkiler çerçevesinde değişkenlik gösteriyor. Türkiye’de kültür pratikleri nasıl ve kimler tarafından inşa ediliyor ve uygulanıyor? Farklı aktörler arasındaki ilişkiler bunu nasıl şekillendiriyor? Kimi zaman işbirliği halinde, kimi zamansa bireysel çabalarla gerçekleşen bu eylemler, nasıl sonuçlar doğuruyor?