kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

GEMSS 2019 Sergisi açıldı

25 Eylül 2019

Türkiye’nin yaratıcı genç mimarlarının sadece projeleriyle değil, bütüncül yaratıcı yaklaşımlarıyla değerlendirildiği Genç Mimarlar Seçkisi’nin sergisi GEMSS 2019, The Circle’da açıldı. Seçkide yer alan 14 mimarın üretimlerini paftaların yanı sıra obje, maket, video ve eskiz gibi yaratıcı öğelere yer vererek yansıtan sergi 12 Ekim’e kadar görülebilir.

Türkiye’de geleceğin mimarisine yön verebilecek 40 yaş altı 14 mimarın yer aldığı Genç Mimarlar Seçkisi ve Sergisi 6 Eylül’de The Circle’da açıldı. Sait Ali Köknar küratörlüğünde VitrA, Şişecam, Trimline, Ersa, Petra ve Arkitera’nın desteğiyle gerçekleşen GEMSS seçkisi, mimarların yanı sıra sanatçılar, akademisyenler ve sektör temsilcilerinden oluşan multidisipliner bir seçici kurul tarafından belirlendi.

Mimarlık alanı içinde bina tasarımı ve üretiminin yanı sıra geçici mekan tasarımları, ürün tasarımı, araştırma, yayın, eğitim gibi farklı pratikleri temsil eden; Türkiye’deki mimarlık kültürüne pratik, akademik ve sanatsal anlamda çok yönlü katkı sağlayan mimarların bir araya getirildiği GEMSS 2019 sergisi günümüz mimarisine dair kapsamlı bir manzara çiziyor.

Sergi tasarımını Dilara Tekin Gezginti ve Sanja Jurca Avcı’nın üstlendiği GEMSS 2019, seçkinin temel prensiplerinden olan “mimarların entelektüel kimliğini ve mimarlık yapma biçimlerini” dikkate alma durumunu benzer bir niyetle sürdürüyor. Serginin tasarımında seçilen mimarların düşünme ve üretme biçimlerini, kendilerini ifade etme araçlarını ve yöntemlerini ziyaretçiye aktarmanın hedeflendiğini vurgulayan Dilara Tekin Gezginti, bu hedefin kimi zaman her mimara eşit ve aynı formatta alan ayırmak, kimi zaman da olanca serbestliğiyle çeşitlenen temsil araçları kullanmak olarak karşılık bulduğunu belirterek sözlerine devam ediyor: “Mimarların seçki başvurusunda kullandıkları, 1 ya da 2 projelerini sundukları paftalar; seçki sürecinde yer alan temsil ürününü ziyaretçiyle paylaşmak adına şeffaf bir duruş ortaya koydu. Paftaların hemen yanında yer alan ve görece daha küçük tamamlayıcı öğeler, mimarın önemli bulduğu herhangi bir durum ya da projeyle ilgili özgürce kendini ifade edebilmesine aracılık etti; 2 ve 3 boyut arasında değişen farklı seviyelerde  temsil ürünleri ortaya koydu.”

Serginin bir diğer bileşeni olan portfolyolar ve eskiz yüzeyleri, mimarın kişisel ve mesleki arşivini sergi sürecine eklemlemek adına faydalı araçlar olarak kullanılmış. Mimara daha özgür bir alan tanımak amacıyla sergiye dahil edilen 3 boyutlu objeler, bir maket ya da 3D print olabildiği gibi, mimarın sergiye katmak istediği anlamsal karşılığı bünyesinde barındıran herhangi bir obje olarak da yer bulmuş. Sergide benzer bir esnekliği ve çeşitliliği medya alanında da temsil etmek üzere, mimarların kendi pratiğini anlatmak üzere ürettiği birer dakikalık videolarına da yer verilmiş.

Seçilen 14 mimar profilinin “porfolyo, eskiz, obje ve video” temsilleri bir arada sunularak, ziyaretçinin bu birlikteliği deneyimlemesi ve üzerine düşünmesi hedefleniyor. Bu bir aradalık, küratör Sait Ali Köknar’ın tabiriyle “Şu sıralar mümkün mimarlık yapma biçimleri”nin sergideki karşılığı olan bir harita olarak ortaya konuyor.

GEMSS 2019 seçkisinde yer alan mimarlar (alfabetik olarak) şu şekilde sıralanıyor:

 • Alper Derinboğaz (Salon Architects)
 • Bihter Çelik (-trak)
 • Birge Yıldırım Okta (Oktaa)
 • Burak Pekoğlu (BINAA)
 • Buşra Al (Plug Ofis)
 • Cihan Sevindik (OfficePan)
 • Evren Başbuğ (StudioEvrenBaşbug)
 • Ferhat Hacıalibeyoğlu (İkiartıbir Mimarlık)
 • Ilgın Avcı (CAA Studio)
 • Melike Altınışık (Melike Altınışık Architects)
 • Oral Göktaş (SO?)
 • Ramazan Avcı (SCRA Mimarlık)
 • Sevince Bayrak (SO?)
 • Zuhal Kol (Openact)

GEMSS sergisi The Circle’daki gösteriminin ardından, Arkitera Genç Mimar Ödülü’nün kazananıyla beraber 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde, Londra Mimarlık Festivali kapsamında RIBA’da (Royal Institute of British Architects) gösterilecek.