kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Genco Gülan’dan yeni sergi: “CaCO3”

3 Kasım 2021

Sanatçı Genco Gülan’ın mermer heykellerinin yer aldığı “CaCO3” başlıklı sergi, Ekim – Aralık 2021 tarihleri arasında Halaskargazi Eczanesi‘nde görülebilir.

Sanatçı, bu sergi ile reçeteyi en baştan yazıyor ve formülü başlığa taşıyor. Gülan, sergisinde sanatın iyileştirici gücünü vurgularken mitoloji ile de bağ kurmayı hedefliyor.

CaCO3 kısaltması mermerin kimyasal tarifinden geliyor ve açılımı ‘kalsiyum karbonat’ olarak yapılabiliyor. Sergideki heykellerin tümü mermer ve yapıtlarda başka hiçbir malzeme kullanılmamış. Serginin bize hissettirmek istediği şey ve de dolayısıyla alt başlığı da ‘Kutsal Şifa’. Bu kavram mermer deyince ilk aklımıza gelen imaj, form ve karakterlerle de ilişkileniyor. Sanatçı, mermer hakkında konuşurken kendi hayalinde canlanan şeyleri mitoloji ile birleştiriyor, fakat görüntüleri yontmak yerine kazıyor. İmgeleri yazıya döküyor.

Sanatçı, sergi için on bir Yunan tanrısını, tam kadro olmasa da, kendince bir liste hâline getiriyor ve kendi ‘all star’ takımını kuruyor. Heykeller de yaratım sürecinde formlarından, figürlerinden arınıp adeta beyaz bir geometrik prizmanın üzerine yansıyorlar, birer mermer kutuya veya ürüne dönüşüyorlar. Bu aşamadan sonra ortaya çıkan yapıtlar pop sanatı ile kavramsal sanat arasında gidip gelmeye başlıyor.

Sanatçı, yapıtların üzerinde adeta markaya dönüştürmeye çalıştığı kendi ismi, imzası gibi her bir miti ayrı, ayrı birer nesneye çevirmeye çalışıyor. Kutsal isimleri teker teker barkoda çeviriyor. Mermer parçalar birer ilaç kutusuna dönüşürken tanrıların isimlerine pazarlamada sıkça kullanılan eklemeler geliyor. Tanrıları kutulara dönüştürüyor. Heykeller dönüşürken popüler kültür ve pazarlama iletişiminin söylemleriyle süsleniyorlar.

Sergideki yapıtların tümü hem el işçiliği hem de makineler aracılığıyla yontuluyor, lazer ile kazınıyorlar. Hiçbirinde boya veya başka bir malzeme kullanılmıyor. Tümünün ağırlıkları, gram cinsinden, üzerlerine yazılıyor. Heykeller, eczane raflarında, ilaç kutuları ile beraber sergilenirken bir yerleştirmeye dönüşüyorlar.

Genco Gülan’ın CaCo3 projesi sanatçının, daha önce yine eczanelerde sergilediği “Biometrik Resimler” başlıklı serisi ile de ilişkileniyor. Sanatçının biometrik resimleri pandemi dönemi boyunca İstanbul, Ankara, İzmir ve Hatay şehrindeki eczanelerde sergilenmişti.