GIBCA ve PARSE ortak açık çağrı yayınladı

7 Eylül 2016

GIBCA (Göteborg International Biennial for Contemporary Art) ve PARSE (Platform for Artistic Research Sweden), 9 Eylül – 19 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Bienal kapsamında düzenlenecek özel bir proje için açık çağrı yayınladı.

Projeye dahil olmak isteyen kişilerin “laiklik” ve “sekülerizm” temalı çalışmalarını 30 Kasım 2016 tarihine dek göndermeleri gerekiyor. Kollektif, disiplinlerarası ve deneysel projeler de kabul ediliyor. Başvurular parse@konst.gu.se e-posta adresi aracılığıyla yapılabiliyor.

Araştırma, sanatsal yaratım ve felsefe alanlarında yeni gelişim alanları oluşturmayı hedefleyen GIBCA, Nordik coğrafyada önde gelen sanat bienalleri arasında kabul ediliyor. GIBCA 2017 ise sosyal ve politik alanda “sekülerizm” temasına odaklanacak; sekülerizmin toplum üzerindeki güncel rolünü tartışacak.

Uluslararası sanat ve araştırma girişimi olan PARSE ise, multi-disipliner kültürel araştırmalar yürütüyor. Sanatın farklı disiplinliler ile birlikte üretim yapmasını destekliyor. GIBCA ve PARSE işbirliği ise bu bağlamda sanatsal araştırmanın ve üretimin devlet, din ve özgürlük üzerinde etkisini ön plana çıkarıyor.