kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Goethe-Institut’ten Görsel Sanatlar Proje Fonu için açık çağrı

26 Mart 2021

Goethe-Institut Görsel Sanatlar Proje Fonu (Visual Arts Project Fund) ile, farklı ülke ve bölgelerden sanatçıları, küratörleri ve kurumları, ortaklaşa planlanan ve eşit bir iş bölümü ve yaratıcı girdiye dayalı projelerin gerçekleştirilmesi için destekliyor.

Fon, yenilikçi sanatsal ve küratöryel çalışmalar yoluyla görsel sanatlar, mimarlık, tasarım, sanat eğitimi ve kültürel arabuluculukta uluslararası ağları teşvik ediyor. 2021 başvuruları için son tarih 15 Nisan 2021 ve 2022 başvuruları için son tarih 15 Ekim 2021 ve 15 Nisan 2022.

Görsel sanat, mimarlık, tasarım, sanat eğitimi ve kültürel arabuluculuk alanlarından uluslararası işbirlikçi çalışma yapıları ve disiplinlerarası projeler ile sergilerin ve söylemsel formatların geliştirilmesi için finansman sağlayan fon, yurt dışında ve Almanya’da çalışan profesyonel sanatçılara, küratörlere ve kültür pratisyenlerine yönelik. Birlikte tasarladıkları ve uyguladıkları ve belirli bağlamlara duyarlıyken ulusal sınırların ötesinde eşit ortaklar olarak işbirliği yaptıkları ve böylece yeni biçim ve içerik modları/olasılıkları yarattıkları bir projeye yaratıcı ve entelektüel katılımlarını destekler.

Kriterleri karşılayan başvurular, karar için Goethe-Institut uzmanlarından ve temsilcilerinden oluşan bir jüriye sunulur. Jüri kararını verirken aşağıdaki ödül kriterlerine göre yönlendirilecektir:

  • Katılımcı kültür operatörlerinin kendi sahnelerindeki proje kalitesi ve rolleri,
  • Sanatsal veya söylemsel sonuçların beklenen etkisi,
  • Soruların ve hedeflerin çağdaş geçerliliği,
  • Tek bir proje ortağı hâkim olmadan işbirliğine dengeli ve diyaloğa dayalı yaklaşım,
  • Devam eden işbirliği yapılarının oluşturulması,
  • Projenin uygulanmasında ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliğin ve kapsayıcılığın dikkate alınması,
  • Sabit/üçüncü taraf fonların ayrıntılarını ve sağlam finansal plânları içeren bütçe,
  • Almanya ve geçiş ülkeleri ve Küresel Güney’den ortaklar arasındaki projeler tercih edilmektedir.