kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Gözde İlkin “Persona grata?” sergisinde

21 Ekim 2019

Gözde İlkin‘in sergisi “MAC VAL Garden”, “Persona grata?” koleksiyon sergisinin bir parçası olarak 5 Ekim 2019 – 5 Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor.

Gözde İlkin, MAC VAL rezidansı boyunca doğa ile ilgili çalışmalarına devam etti, ortak bahçeleri, topluluk ve bölge kavramlarını araştırdı.

Gözde İlkin’in çalışmaları hem uluslararası hem de Türkiye’de tarih ve çağdaş gerçeklikten kaynaklanıyor. İlkin; tanıdık, yerli teknikleri uzaklaştırma aracıyla sosyal ve politik konuları keşfetmek için dikiş, nakış, resim ile video ve ses yerleştirmelerini kullanıyor. Kişisel ile toplumsalı, özel ile halkı bir araya getirerek tarihsel ve çağdaş iktidar ve egemenlik biçimlerini, kültür ve doğa arasındaki ilişkileri ve insanlığın doğayı tahrip etme ve dönüştürme biçimini vurguluyor.