“Grafiklerle Türkiye’nin Kültür Ekonomisi 2020” raporu KREKSA tarafından yayımlandı

29 Nisan 2020

Kültür-sanat alanında araştırma ve analiz yapmak üzere kurulan KREKSA Kültür Yayınları, “Grafiklerle Türkiye’nin Kültür Ekonomisi 2020” başlıklı yeni bir rapor yayımladı.

KREKSA’nın kurucusu Dr. Funda Lena tarafından hazırlanan rapor; kültür ekonomisini oluşturan müzik, film, yayıncılık, gösteri sanatları, görsel sanatlar ve tasarım alanlarında üretilen ciro, katma değer, istihdam gibi göstergelere dair verileri grafiklerle özetliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin yıllara göre değişimine ve bakanlığın alt birimlerine dağılımına da yer veren raporda Türkiye’nin kültür ekonomisine dair özellikle vurgulanan nokta, kültürel sektörlerin yüksek katma değer üretme potansiyeli. Rapor, kültür sanat alanının yeteri kadar desteklenmesi durumunda ülke ekonomisine katkısının diğer birçok sektöre göre çok daha yüksek olacağını ortaya koyuyor.