kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Gülşah Görücü Primavera Pro’da konuşuyor

29 Mayıs 2018

Bu yıl 30 Mayıs – 3 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Primaver Pro, müzik sektörü profesyonellerine konuşmalar, atölyeler ve networking etkinlikleri ile dolu bir program sunuyor. Program için dünyanın farklı yerlerinden içerik toplanması için yapılan açık çağrıya Türkiye’den Zorlu PSM seçildi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi İçerik, Programlama ve Proje Yönetimi ekibinden Gülşah Görücü, Primavera Pro kapsamında “(G)localize it!: A sociological study of Istanbul’s Independent Music Scene” başlıklı bir konuşma yapacak. Görücü, konuşmasında Türkiye’deki bağımsız müzik dünyasını, son trendleri ve lokal müziğin globaldeki seyrini paylaşacak. Görücü, bu konuşmasında 2016-2017 yılları arasında saha araştırmasını yürüttüğü yüksek lisans tezine dayanacak.

 

“Evrensel bir dil olarak müzik, her toplumun sosyal ve kültürel pratiklerine içkindir. Kültürel bir ürün olarak müzik hayatın her aşamasında vardır; her sınıfın, tabakanın ve sosyal grubun kendine ait bir müzikal dünyası bulunur. Müzik çoğu zaman politik, sosyal ve kültürel değerler taşısa da, müziğin gücü modern devletin oluşumuyla birlikte kuvvetlenmiştir. Çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ulus- devlet kurma gayesi altında araçsallaştırılan müzik, aynı zamanda sivil toplumu oluşturan bireyler için de bir araç görevi görmüştür. Bugüne geldiğimizde artık Türkiye lokal müzik sahnesini tartışmak için bir çok konu başlık ve alt-başlığı olduğunu, müziğin yapılış biçim ve hallerinin dahi müzik prodüksiyon teknolojilerinin epik hızıyla değiştiğini görüyoruz. Bu değişen ve dönüşen sosyal, kültürel, ekonomik, politik ve estetik dinamiklerin Istanbul bağımsız müzik sahnesinin yaklaşımları ve Kendin-Yap müzik üretim pratikleri üzerindeki etkisini de dolayısıyla görmek mümkün. Değişen dinamiklerin yükselen dijital müzik pazarı ve değişen müzik üretim & tüketim biçimlerini dönüştürdüğünü ve çeşitlendirdiğini görüyoruz. Müzik üretimi artık herkesin kendi evinde yapabildiği bir hal aldı. Yeni çevrimiçi iletişim kanalları artık müzisyenlerin parçalarını ve canlı performanslarını paylaşabildiği ve dağıtıma sokabildiği bir ulaşım aracı. Bu araştırmanın kapsamınca, global müzik endüstrisinin yaşadığı dönüşüm ve daha ayrıntılı olarak lokal bağımsız müzik sahnesi araştırılmıştır. İstanbul’un bağımsız / kendin-yap müzik endüstrisinin küreselleşme, evrilen müzik prodüksiyon teknolojileri ve yeni medyanın etkisiyle yaşadığı değişim tarihsel bir çerçevede sunulmuştur. Bu yüksek lisans tezi çoğunluğu İstanbul’da gerçekleştirilmiş olan 16 aylık saha çalışması çıktıları ışığında İstanbul lokal bağımsız müzik sahnesinin gelişimini ve günümüz kendin-yap trendinin bugünün bağımsız müziğindeki yerinin bir değerlendirmesini sunuyor.”