kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Hafıza Merkezi’nen Hafıza ve Sanat Konuşmaları

16 Aralık 2020

Hafıza Merkezi, 16 – 25 Aralık 2020 tarihleri arasında Hafıza ve Sanat Konuşmaları‘na ev sahipliği yapıyor.

Hafıza ve sanat konuşmaları demokratik değerlerin, hukukun ve insan haklarının üstünlüğünün yıprandığı, sivil toplum hareketinin türlü baskılarla mücadele ettiği günümüz Türkiye’sine sanat alanındaki üretimlerin merceğinden bakmayı hedefliyor.

Konuşmalar, hafıza ve sanat alanında 2000 yılı sonrasındaki üretimlere odaklanan bir araştırma, derleme ve yorumlama projesinin ilk kamusal programı. Bu kapsamda, Türkiye’nin kesintiye uğratılmış toplumsal hafızasına bakan ve günümüzde hâlâ hak ihlallerine neden olan konuları ele alan sanat yapıtlarını bir araya getirerek bir seçki oluşturduk.

Görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanından bu seçkiye dâhil edilen üretimler, çoklu okumalara olanak sağlamak amacıyla 2020 Eylül ayında farklı çalışma alanlarından gelen 15 akademisyen, eleştirmen ve sanatçının yorumlamalarına açıldı ve oluşturulan çalışma gruplarında belirli temalara odaklanarak tartışmalar yürütüldü. İlk çalışma gruplarının yorumlarının paylaşılacağı bu çevrimiçi konuşmalarla, toplumsal hafızanın farklı katmanlarını sanat aracılığıyla tekrar görünür kılınması ve hafıza ile sanat alanında disiplinlerarası tartışmalara katkıda bulunulması hedefleniyor.