kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Hafıza ve Gençlik projesi için açık çağrı

26 Ocak 2021

Hafıza Merkezi tarafından yürütülen Hafıza ve Gençlik projesi, dünyadaki ve Türkiye’deki güncel hafıza çalışmalarını ve mücadelelerini genç kuşak ile birlikte tartışmayı hedefliyor. Proje, 18 – 25 yaş arası değişen katılımcılar için açık çağrı yapıyor.

Projenin temel faaliyetleri, gençlerin aktif katılımıyla gerçekleşecek atölyeler ve gençlerin danışman desteğiyle üretecekleri projelerden meydana geliyor. Ayrıca, atölye çalışmalarını zenginleştirmek için tarihsel olaylara ilişkin mekânlar, anıtlar veya arşivlere saha ziyareti de düzenlenecek.

Her gün karşılaştığımız şiddet, nefret ve ayrımcılıklar nasıl bir tarihten besleniyor? Üst kuşakların yaşadığı toplumsal travmalar genç kuşağa nasıl yansıyor? Bugünü anlamlandırma çabamızda hatırladıklarımızın ve unuttuklarımızın rolü ne? Başka deneyimlerden gelen insanlarla nasıl karşılaşmalar yaşıyor, kendi hikayemize uzak olanlarla nasıl iletişim kuruyoruz? Geçmişin getirdiği yük ne zaman bir değişim talebi yaratıyor? Toplumsal hafızada susturulanlar ve bastırılanlar nasıl geri dönüyor? Bugünkü hafıza mücadeleleri ırkçılık, çoğulluk, kamusal alan, kent hakkı, toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve aktivizm gibi temalara hangi açılardan, nasıl ışık tutuyor? Tekil bir anlatıya karşı çoğul ve eleştirel bir toplumsal hafızanın inşasını düşünmek mümkün mü? Gençlerle hafızadan hareketle geleceğe dönük diyaloglar kurmayı amaçladığımız Hafıza ve Gençlik projesi, bu ve benzeri soruların peşine düşüyor.

Günümüzde geçmişin kendisi ve nasıl hatırlandığı mevzusu; resmi özürlerden imza kampanyalarına, sömürge sonrası araştırmalardan Black Lives Matter hareketine, yeni hafıza mekanlarının inşasından heykel yıkımlarına, kamusal alanda gittikçe daha görünür ve tartışılır hale geldi. Hafıza Merkezi olarak biz de bu proje kapsamında yürüteceğimiz çalışmalarla;

 • Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve toplumsal kesimlerinden gelen gençlerin toplumsal hafıza ve geçmişle yüzleşme alanı ile tanışmalarını, bilgilerini ve meraklarını artırmalarını sağlamayı,
 • Çeşitli deneyim, birikim ve hafızalara sahip gençler arasında diyalog kurulmasına katkı sunmayı,
 • Bugünün hakikat, haklar ve kimlikler ekseninde şekillenen mücadelelerini geçmişin izini sürerek birlikte sorgulamayı ve anlamlandırmayı amaçlıyoruz.

Program kapsamında atölyelerin Mart – Haziran ayları arasında, saha ziyaretlerinin salgınla ilgili gelişmelere göre yaz ve/veya sonbahar döneminde gerçekleştirilmesi, katılımcıların üretecekleri projelerin ise Eylül ayının sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor.

Katılımcılardan kendi projelerini üretebilmek için gerekli enerji ve zamanı ayırmalarını ve atölyeler boyunca kolektif fikir üretme sürecine aktif olarak iştirak etmelerini bekliyoruz. Tüm atölyeler, proje sürecinin parçaları olarak birbiriyle ilişkileniyor ve devamlılık gerektiriyor.

Kimler başvurabilir?

Tarih ve hafıza alanlarında herhangi bir bilgi birikimi, deneyim veya uzmanlık aranmıyor. Bu çağrının daha önce bu alanlarla temas etme fırsatı yakalayamamış ya da farklı karşılaşma ve diyalog alanlarına erişimi kısıtlı gençlere ulaşması hedefleniyor.

Başvuranların;

 • 18- 25 yaş arasında olması,
 • Türkiye ve dünyadaki gelişmelere ilgi duymaları,
 • Bildiklerini sorgulamaya hevesli olmaları,
 • Kolektif ve yaratıcı üretme süreçlerine uyum gösterebilmeleri,
 • Proje boyunca meselelere farklı bakış açıları sunabilmeleri,
 • Öznel ve toplumsal deneyimlerinden getirdikleriyle tartışmaları zenginleştirme motivasyonuna sahip olmaları yeterlidir.

Nasış başvurabilirsiniz?

Aşağıda belirtilen unsurları içeren bir niyet mektubunu 9 Şubat 2020 tarihine kadar hafizavegenclik@hafiza-merkezi.org adresine iletmeniz yeterli.

 • Kendinizi kısaca tanıtın,
 • Projeye katılmak için motivasyonunuzu belirtin,
 • Türkiye’nin geçmişi ve/veya hafızasına odaklanan, sizi etkileyen bir kitap, film/dizi veya sanat eseri hakkında düşüncelerinizi anlatın.