kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Halil Altındere, sanat dünyasına en ilham veren 100 isim arasında

22 Nisan 2020

New York merkezli Collecteurs’un, alışkın olduğumuz ‘en güçlü 100’ gibi listelere meydan okuyan ve daha olumlu bir gelecek için sosyal, çevresel, politik değişimi teşvik etmekten korkmayan dünyanın en vicdanlı bireylerini ve kolektiflerini içeren yıllık listesi SUBSTANCE 100 açıklandı.

Gücün kendisi yerine başkalarına ilham vererek değişimin gücüne odaklanan listede, Türkiye’den Halil Altındere yer alıyor. SUBSTANCE 100 listesi, 15 – 23 Mart 2020 tarihleri arasında, halk tarafından önerilen adayları kabul ettikten sonra finalistler, Collecteurs ekibinden Nástio Mosquito, Adam Broomberg, Jessica Oralkan, Evrim Oralkan, Adam Carr ve Àngels Miralda Tena’dan oluşan jüri tarafından belirledi.

Türkiye’den sanatçı Halil Altındere’nin yer aldığı SUBSTANCE 100 listesinde Guerilla Girls, Nan Goldin, Hito Steyerl, Kara Walker gibi sanatçıların yanı sıra Bela Tarr, Massive Attack, Alexandra Ocasio-Cortez, Greta Thunberg ve sağlık uzmanları gibi sanat dünyası dışından kişiler de bulunuyor.

ArtReview’ün her yıl yayımladığı ve çoğunluğu müze müdürleri ve galericilerden oluşan sanat dünyasındaki en güçlü 100 kişiyi seçtikleri ‘Power 100’ün tersine, SUBSTANCE 100, gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanıyor. Sanat dünyası ve ötesinden isimlerden oluşan liste, “21. yüzyılda sanatın amacı nedir?” sorusuna cevap arıyor.

Dünyada kayda değer değişiklikler yapan çeşitli sanatçı, aktivist, kolektif, hareket ve organizasyonları bir araya getirmeyi amaçlayan yıllık SUBSTANCE 100 listesi, sanat dünyasının bizler ve gelecek nesiller için verimli sosyal eylemler üretebileceği inancıyla hayata geçiyor. Gücün kendisi yerine, değişimin gücüne odaklanan geniş liste, kendi içinde bir sıralama yapmıyor. Önceden var olan modellere meydan okumaktan ve daha olumlu bir dünya için sosyal, çevresel ve politik değişimi teşvik etmekten çekinmeyen, farkındalığı yüksek bireyleri ve kolektifleri görünür kılmayı hedefliyor.