kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Hayy Açık Alan’da yeni sergi: Tissue_Lab 2.0

9 Mayıs 2022

Hayy Açık Alan, 7 – 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ali Kanal ve Dilay Koçoğulları tarafından gerçekleştirilen Tissue_Lab projesine ve Tissue_Lab 2.0 adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Tissue_Lab, belirli bir mekânı odağına alarak o bölgenin biyolojik çeşitliliğini araştıran ve biyomun izlerini takip ederek yeni keşif alanları açmayı hedefleyen bir proje. Ali Kanal’ın terkedilmiş yapılardan topladığı buluntu nesnelerle oluşan keşfe dayalı üretim pratiği ve Dilay Koçoğulları’nın mikro/makro kozmos ilişkisine dayanan laboratuvar ortamında elde ettiği mikroskobik incelemelerin melezlenmesi projenin temelini oluşturur. Ali’nin araştırma alanı dış dünyaya yoğunlaşır ve genellikle ilkel iç güdüleriyle biyomun izini sürer. Dilay’ın laboratuvar alanında gerçekleştirdiği araştırma süreci ise tamamen steril bir alanda belli bilimsel bir öğreti çerçevesinde gerçekleşir ve yeni keşfedilecek biyomun sınırlarını belirler.

Hayy Açık Alan’da oluşturulan bu laboratuar alanı, mekânın da içinde yer aldığı Piyaleoğlu Han’ına odaklanarak biyolojik tabanlı bir araştırma gerçekleştirir. Han’ın çevresinden, iç bahçesinden ve mekânın içerisinden toplanılan yaşamsal izleri takip ederek daha önce mekanda yaşadığı varsayılan bir kadına ait portre kurgulanmaya çalışılmıştır. Laboratuvar alanı olarak tasarlanan giriş katında, buluntu röntgen görüntülerinden oluşan bir araştırma yer almaktadır. Katılıma açık bir araştırma olup röntgen filmleri üzerinden kadına ait fizyolojik tanımlama yapılması amaçlanmıştır. Üst katta yer alan kısımda ise kadına ait olduğu varsayılan bir takım hatıra objelerinin, fotoğrafların ve metinlerinin Piyaleoğlu Hanı çevresinden toplanılan bakteriler ile ilişkisini ve değişim süreci gözler önüne seriliyor.