kültür.limited 2023 yılı sonunda 8 yıllık yayın hayatını sonlandırmıştır. Site, bir arşiv işlevi görmesi için açık bırakılmıştır.

Horızon2020’den Avrupa Müze İşbirliği ve İnovasyon Alanı hibe çağrısı

9 Aralık 2020

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Horizon2020 kapsamındaki 1.000.000 Avro değerindeki Avrupa Müze İşbirliği ve İnovasyon Alanı başlıklı yeni hibe çağrısını duyurdu. Hibeye son başvuru tarihi 12 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Müzeler ve kültürel organizasyonlar COVID-19 krizinden son derece olumsuz etkilendi ve belirgin bir gelir kaybına uğradı. COVID-19 krizi, aynı zamanda sektörün dijital dönüşümünü de hızlandırdı. Bu dönemin yeni koşullarını karşılamak için dijital teknolojiler müzelerin çalışmalarının merkezi hâline geldi. Dijital araçlar, sanat eserlerinin koleksiyonundan korunmasına ve incelenmesine, müze koleksiyonlarının yorumlanmasından ve sergilenmesinden pazarlama ve çevrimiçi/yerinden ziyaretçilerin yönetilmesine kadar müzelerin işlevleriyle ilgili çözümler sunabilmektedir. Diğer yandan, gelişmiş teknolojiler kullanılarak yenilik ve deneysellik için kültür sektörü, yaratıcı sektörler ve teknoloji geliştirme arasında kapsayıcı bir işbirliği sağlanması için büyük bir potansiyel mevcut. Dijital teknolojilere yatırım, müzelerin inovasyon yapması ve yeni koşullara uyum sağlaması için önem arz etmektedir.

Teklif çağrısı ile müzelere, kendi aralarında ve/veya yaratıcı sektörler ve teknoloji geliştirme ile ortaklıklar kurarak, deneysel projeler yoluyla seçilen çalışma alanlarında dijital teknolojileri yenilikçi yöntemlerle uygulama fırsatı sunulmaktadır. Çağrının ana odağında müzeler bulunmaktadır ve özellikle küçük ve orta ölçekli müzelere coğrafi denge gözetilerek kurulacak uluslararası ortaklıklarla proje uygulama olanağı sunulmaktadır.

Program, müzeleri, örneğin dijital varlıklarını geliştiren veya günlük işlevlerini ve süreçlerini yenileyen, 3 boyutlu dijitalleştirme ve AR/VR uygulamalarını deneyimleyerek izleyici geliştirmeyi, yaratıcı potansiyelden faydalanan çözümler üretmeyi ve kriz sonrası faaliyetlerin sürdürülebilmesini destekleyecektir.

Tekliflerin, genel hedeflere ulaşma gerekçesine dayandırılmış Genel Ekler Kısım K’da belirtilen koşullara uygun olarak, deneysel projeler için müzeleri desteklemek üzere üçüncü taraflara mali destek kullandırması beklenmektedir. Konsorsiyum, müzelerin seçiminde adil ve objektif bir süreç için kriterler belirleyecektir. Bütçenin en az %60’ı ile üçüncü taraflara mali destek tahsis edilmesi beklenmektedir ve bir hibe yoluyla üçüncü taraflara dağıtılan maksimum mali destek miktarı, tüm eylem süresi boyunca üçüncü taraf başına 30.000 Euro’dur, ancak daha küçük miktarlar da gerekçelendirilebilecektir.